Jeg har min egen boring

Når du har din egen boring til grundvand, følger der en række pligter med.

Hvad har jeg pligt til?

  • Du skal sørge for, at vandet bliver undersøgt mindst hvert 5. år.
  • Du skal bestille en såkaldt ”Forenklet kontrol” ved et godkendt laboratorium, der både udtager og analyserer en vandprøve.
  • Husk at oplyse laboratoriet om, at de også skal sende analyserapporten til Vejle Kommune.

 Vi kontakter dig, hvis prøven viser noget, der har betydning for din sundhed.

Godkendte laboratorier

ALcontrol 30 40 44 95
AL North/Agrolab 78 77 54 50
Analytech 98 19 39 00
Eurofins 70 22 42 66
Højvang Laboratorier 58 24 24 58
VBM Laboratoriet 98 21 32 00

Vil du lave en ny boring?

Du skal søge tilladelse, hvis du vil lave en ny boring til grundvand.

  • Skrevet af borger.dk
Sidst opdateret: 18. april 2017