Vand­værker

Skal du søge om en ny tilladelse til jeres vandværk? Skal du indberette vandmængder for jeres vandværk? Eller vil du læse om det sidste vandværksmøde? Så er det her på siden.

Søg om ny tilladelse

Vandværkets tilladelse til at indvinde grundvand udløber normalt efter 30 år. Når tilladelsen er udløbet, skal I søge om at få den fornyet. Hvis I ønsker at ændre jeres tilladelse fx fordi I har behov for en større tilladelse, skal I også søge om det her.

Søg om tilladelse til at udlede filterskyllevand

Hvis I udleder filterskyllevand til fx et dræn eller et vandløb, skal I have en tilladelse til det. Der vil normalt være krav om, at filterskyllevandet bliver bundfældet, før det bliver udledt til et vandløb.

Indberetning af vandmængder

I skal indberette, hvor meget grundvand, I har pumpet op i året, der er gået.

Hvorfor skal vi indberette?

I skal registrere, hvor meget vand, I pumper op, fordi det er et vilkår i jeres tilladelse. Hvert år skal I indberette vandmængden til kommunen før 1. februar. Vi tjekker oplysningerne og giver dem videre til staten.

Vandværksmøde 2016

Vi holder hvert år et møde, hvor alle almene vandværker er inviteret. Mødet holder vi sammen med det lokale Vandråd. Igen i år satte vi rekord med hele 104 deltagere. Det var dejligt at opleve den store opbakning og interessen for, hvad der sker på vandværksområdet.

Du kan finde referat og alle indlæggene herunder:

Vandværksmøde 2016
Rigtig mange vandværksfolk var mødt op til det årlige vandværksmøde.
Sidst opdateret: 18. april 2017