Vand­værker

Skal du søge om en ny tilladelse til jeres vandværk? Skal du indberette vandmængder for jeres vandværk? Eller vil du læse om det sidste vandværksmøde? Så er det her på siden.

Indberetning af vandmængder

I skal indberette, hvor meget grundvand, I har pumpet op i året, der er gået.

Hvorfor skal vi indberette?

I skal registrere, hvor meget vand, I pumper op, fordi det er et vilkår i jeres tilladelse. Hvert år skal I indberette vandmængden til kommunen før 1. februar. Vi tjekker oplysningerne og giver dem videre til staten.

Vandværksmøde 2017

Vi holder hvert år et møde, hvor alle almene vandværker er inviteret. Mødet holder vi sammen med det lokale Vandråd.

I år havde vi kun ét punkt på dagsorden nemlig Fremtidens vandforsyning. Vi var 139 deltagere, og det var dejligt at opleve det store engagement.

Du kan finde indlæggene og stikord fra de forskellige grupper herunder:

Salen Mange vandværksfolk var mødt op til mødet om fremtidens vandforsyning
Desphenyl-chloridazon i vandet Lidt information om "det glemte pesticid"
Keld om fremtidens vandforsyning Keld Andersen kom med en kort indledning om fremtidens vandforsyning i Vejle Kommune
ERFA i Børkop-Brejning-området Bjarne Fischer fortæller om erfaringerne fra samarbejdet i Børkop-Brejning-området
Gruppearbejde Der var en god debat om fremtidens vandforsyning i grupperne

Søg om ny tilladelse

Vandværkets tilladelse til at indvinde grundvand udløber normalt efter 30 år. Når tilladelsen er udløbet, skal I søge om at få den fornyet. Hvis I ønsker at ændre jeres tilladelse fx fordi I har behov for en større tilladelse, skal I også søge om det her.

Søg om tilladelse til at udlede filterskyllevand

Hvis I udleder filterskyllevand til fx et dræn eller et vandløb, skal I have en tilladelse til det. Der vil normalt være krav om, at filterskyllevandet bliver bundfældet, før det bliver udledt til et vandløb.

Sidst opdateret: 02. januar 2018