Afbrændingsforbud i alle landets kommuner (Use of open fire is banned in all of Denmark)


Læs her hvad du må - og bestemt ikke må (find out what this means e.g. for usage of a barbeque grill)

Vi beskytter grundvandet

Indsatsplaner skal sikre rent drikkevand på en bæredygtig måde. I planerne kan du læse, hvad vi har besluttet at gøre for at beskytte grundvandet i et bestemt område.

Her finder du de indsatsplaner, Vejle Kommune har vedtaget.

For alle de indsatsplaner, som vi godkender, gælder de samme retningslinjer, som løbende vil blive opdateret.

Retningslinjer for beskyttelse af grundvandet i Vejle

Her er udkast færdige i 2018:

  • Lindved-Hedensted-området (en del af området ligger i Vejle Kommune)

H2O Vejle

H2O Vejle er det koordinationsforum, hvor vi drøfter indsatsplanerne, før de bliver vedtaget politisk. I H2O Vejle sidder repræsentanter fra:

  • Vejle Kommune
  • Vandforsyninger i Vejle Kommune
  • Andre berørte myndigheder (typisk Region Syddanmark)
  • Landbruget
  • Industrien
  • Andre relevante parter kan også inviteres
Sidst opdateret: 29. juni 2018