Afbrændingsforbud i alle landets kommuner (Use of open fire is banned in all of Denmark)


Læs her hvad du må - og bestemt ikke må (find out what this means e.g. for usage of a barbeque grill)

Kloak og spilde­vand

Spildevand er alt det vand, der kommer fra bygninger eller befæstede arealer.

For beboelse deler vi spildevandet op i to:

Regnvand

er spildevand, når det kommer fra:

  • Tage
  • Befæstede arealer (fx veje, fliser og andet, hvor overfladen er helt eller delvist uigennemtrængelig for vand)

Husspildevand

er det vand, der kommer fra:

  • Køkken
  • Bad
  • Toilet

Der er forskel på, hvordan husspildevandet bliver håndteret  i byen og på landet.

Sidst opdateret: 02. januar 2018