Hvordan hånd­terer jeg mit regn­vand?

Hvis du selv vil håndtere dit regnvand, har du flere muligheder. Du kan anlægge en faskine, et regnbed eller lede vandet direkte ud til vandløb, grøft eller dræn.

Find mere om de forskellige løsninger:

Hvad er en faskine?

En faskine er et hulrum i jorden, som opsamler vand fra taget, terrassen eller andre faste belægninger, når det regner.
Fra faskinen siver det rene regnvand langsomt ud i jorden og videre ned til grundvandet. Det hjælper med at mindske mængden af spildevand, som skal renses på et rensningsanlæg.

OBS En faskine er ikke en god løsning, hvis jorden i din have er meget leret. Når du vil lave en faskine, er det altid en god idé at undersøge jordens nedsivningsevne.

Må jeg lave det hele selv?

Ja, næsten det hele. Du må ikke lave selve afpropningen af kloakken (den officielle adskillelse af dit regnvand fra den offentlige kloak) - det er autoriseret arbejde. Det skal udføres af en autoriseret kloakmester og færdigmeldes til kommunen. Resten af arbejdet kan du selv stå for, hvis du vil.

Husk: Du skal stadig søge om tilladelse, før du går i gang.

Hvad er et regnbed?

Et regnbed er en stor fordybning i haven, som opmagasinerer regnvandet fra taget, mens det langsomt siver videre ned i jorden. Det hjælper med at reducere mængden af spildevand, som skal renses på et rensningsanlæg.  Regnbedet kan blot være en forsænkning i græsplænen. Du kan også plante det til med smukke planter, der er egnet til et miljø, der er vådt indimellem.

OBS Et regnbed er ikke en god løsning, hvis du i forvejen har problemer med vand i din have. Når du vil anlægge et regnbed, er det altid en god idé at undersøge jordens nedsivningsevne.

Må jeg lave det hele selv?

Ja, næsten det hele. Du må ikke lave selve afpropningen af kloakken (den officielle adskillelse af dit regnvand fra den offentlige kloak) - det er autoriseret arbejde. Det skal udføres af en autoriseret kloakmester og færdigmeldes til kommunen. Resten af arbejdet kan du selv stå for, hvis du vil.

Husk: Du skal stadig søge om tilladelse, før du går i gang.

Video der viser et regnbed

Direkte udledning til vandløb, grøft eller dræn

Hvis du ikke kan nedsive dit regnvand på din grund, kan du søge om tilladelse til direkte udledning af regnvand til vandløb, grøft eller dræn.

OBS Du kan ikke få tilladelse til at lede vand fra mødding, ensilage-, vaske- og påfyldningspladser til vandløb, grøft eller dræn.

Sidst opdateret: 02. oktober 2019