Afbrændingsforbud i alle landets kommuner (Use of open fire is banned in all of Denmark)


Læs her hvad du må - og bestemt ikke må (find out what this means e.g. for usage of a barbeque grill)

Spildevand i byen

Bliv klogere på, hvordan spildevand håndteres i byerne.

Din ejendom kan være kloakeret på tre måder:

  • Fælleskloakeret, hvor regnvand og husspildevand løber i det samme rør
  • Separatkloakeret, hvor regnvand og husspildevand løber i hver sit rør
  • Spildevandskloakeret, hvor husspildevandet løber i et rør, mens regnvandet løber til faskine, regnbed eller vandløb, dræn eller sø

Som husejer har du selv ansvaret for at vedligeholde de kloakrør, som ligger på din egen grund. Hvis du har problemer med kloakrør på din grund, skal du selv kontakte en autoriseret kloakmester eller entreprenør. Det er Vejle Spildevand A/S, som står for driften af det offentlige kloaknet.

Sidst opdateret: 29. juni 2018