Røg og lugt - sådan gør du noget ved det

Røg og/eller lugt kan være generende for mange. Hvis du er generet - eller hvis det f.eks. er din brændeovn eller din virksomhed, der generer andre - så læs om hvordan du gør noget ved problemerne.

Sådan bruger du bedst din brændeovn

Det er ikke svært at tage hensyn til både miljøet og dine naboer, når du bruger din brændeovn. Her er nogle gode tips at gøre begge dele.

 • Brug rigeligt luft og mindre brænde

  Når du bruger din brændeovn, skal forbrændingen være så fuldstændig som mulig. Ellers vil partikler og gasser sætte sig som sod i skorstenen eller slippe ud i miljøet.

  Den bedste måde at regulere varmen på? Læg mindre brænde på. Hvis du blot skruer ned for tilførslen af luft, kommer der ikke luft nok til forbrændingen. Røgen vil derfor være fyldt med partikler, der er skadelige for sundheden.

  Når du lægger mere brænde på, skal du skrue op for luften, mens flammerne igen er mørkegule. Skru ned for lufttilførslen, når flammerne bliver lysere. Gløder har afgivet alle træets gasser og brænder rent.

 • Fyr ikke over om natten

  Du må ikke lægge brænde på og skrue ned for lufttilførslen om aftenen for at have gløder om morgenen. 

  • Du udsætter din naboer for store mængder røg, som er skadeligt for sundheden.
  • Du udsætter din skorsten for unødig meget sod med risiko for skorstensbrand.
  • Lukker du helt ned for luften, er der risiko for dannelse af giftig kulilte (CO). Den er farveløs og lugtfri og kan i værste fald sive ud i huset om natten.
  • Hvis din ovn er lidt utæt, og skorstenen er meget sodet, er der yderligere risiko. 
 • Er du generet af røgen fra din nabos brændeovn?

  Du kommer som regel længst med at tale sammen, selvom det ikke er nemt for alle. Miljøstyrelsen har nogle gode råd om fornuftig brug af brændeovnen, som du kan give videre.

  Hjælper det ikke at snakke med naboen, kan du klage til kommunen.

  Vi kan gribe ind, hvis der er problemer med forurening fra en brændeovn, en pejs, et pillefyr eller et lignende fyringsanlæg. Hvis der er væsentlige røggener kan vi kræve at noget bliver ændret, efter vejledning fra en skorstensfejer. Vi kan kræve at den ansvarlige forhøjer skorstenen eller indskrænker brugen af anlægget, så det f.eks. kun må benyttes på afgrænsede tidspunkter, med en bestemt type brændsel eller under særlige vejrforhold.

Ventilation og madlugt fra restauranter og køkkener

For at sikre et godt indeklima, skal der være udsugning fra køkkener i restauranter samt takeaway og fastfood butikker. Bliv klogere på kravene til luftskifte og højde på afkast.

 • Skal der være udsugning fra et pizzeria eller en take-away?

  Ja, hvis du tilbereder varm mad i en restaurant, en take away butik eller en butik med fastfood.

  Udsugningen skal sikre et godt indeklima og dermed et godt arbejdsmiljø.

 • Hvor højt skal afkastet være, og hvordan skal jeg placere afkastet?

  Luften fra ventilationen må ikke give lugtgener i omkringliggende lejligheder, altaner eller andre steder, mennesker opholder sig.

  • Du skal føre afkastet over et tag (ved tagryggen/det højeste punkt på taget).
  • Der skal være en afstand på mindst 5 meter til vinduer (hvis de kan lukkes op) og anden form for indtag af frisk luft.
  • Afkastet skal være opadrettet.
 • Hvor stor skal motoren og rørene være på ventilationen?
  • Anlægget skal sikre et luftskifte på ca. 25-40 gange i timen, når der i køkkenet foretages grillstegning og/eller friturestegning.
  • Ved almindelig madtilberedning skal luftskiftet være ca. 20-25 gange i timen.
  • I serveringslokaler skal luftskiftet være ca. 5 gange i timen.
  • Leverandøren af anlægget kan beregne og dimensionere både motor og rør.
 • Skal jeg have en byggetilladelse for at sætte ventilation op?

  Ja, det skal du. Et nyt anlæg til ventilation i en ejendom kræver en byggetilladelse. Din ansøgning skal beskrive anlægget samt afkastets højde og placering.

  Du kan søge en byggetilladelse via Byg og Miljø.

Tomgang og bilmotorer

Du må ikke lade motoren gå i tomgang i mere end et minut, altså 60 sekunder. Politiet kan udstede en bøde, hvis du ignorerer forbuddet mod at lade motoren gå i tomgang i mere end et minut. Reglen er indført for at begrænse den samlede miljøpåvirkning af klimaet og for at give renere luft i byerne.

Sidst opdateret: 19. september 2017