Information om Coronavirus

Folketinget har gennemført en række drastiske tiltag for at afbøde  smittespredningen af Coronavirus og senest en gradvis genåbning af samfundet. Læs her, hvad det betyder for dig som borger i Vejle Kommune. Tilmeld dig også gerne vores COVID-19 beredskab. Du kan også finde udvalgt information til virksomheder.
Klik her for at finde information om corona-situationen - Information about coronavirus/Covid19

Miljøforum

Miljøforum hjælper os med at udvikle kommunen i balance med natur og miljø.

Hvad sker der i Miljøforum?

  • Vi fortæller Miljøforums medlemmer om nyt lovstof, og hvilken betydning det har for natur- og miljøområdet
  • Vi henter inspiration og ideer til planlægning i det åbne land
  • Vi starter samarbejdsprojekter om miljø- og naturforbedring for landbrug, skovbrug og dambrug
  • Alle i Miljøforum kan komme med ideer eller konkrete natur- og miljøprojekter med henblik på inspiration, samarbejde og fundraising. På den måde får vi den bredest mulige forankring af arbejdet gennem inddragelse af borgere og organisationer
  • I Miljøforum snakker vi også om friluftsliv og turisme i det åbne land og ved vandet

Hvordan?

Miljøforum holder

  • mindst 2 møder om året
  • 1 ekskursion om året

Hvem er med?

Natur- og Miljøudvalget
Karl Erik Lund
Lars Schmidt
Niels Clemmensen
Kim Hesel
Morten Skovlund
Søren Peschardt
Lone Myrhøj

Landbruget i Vejle Kommune
Nis Hjort
Torben Jonasen

Dambrug i Vejle Kommune
Jens Grøn

Dansk Skovforening
Jens Grøn

Visit Vejle Erhverv og Kultur
Morten Damgaard

Danmarks Naturfredningsforening
Per Delphin
Alex Schou
Uffe Rømer

Friluftsrådet i Trekantområdet
Rose Henriksen

Dansk Ornitologisk Forening
Lars Kromann-Larsen

Sportsfiskerforeningerne ved Vejle Å
Brian Petrowski

Vejle Amatørfiskerforening
Lasse Mikkelsen
Henning Fredberg

Danmarks Jægerforbund i Vejle Kommune
Regner Hansen

Skov - og Naturstyrelsen, Trekantsområdet
Inken Breum Larsen

Grønt Forum
Charlotte Jensen
Michael Kierkegaard

Repræsentant for Naturvejlederne i Vejle Kommune
Niels Nørgaard
Finn Lillethorup

Vejle Spildevand A/S
Mikael Schultz

Vandrådet, Vejle Kommune
Jens Peder Pedersen

Referat fra seneste møde

Tidligere møder og indlæg i Miljøforum

Kontakt os, hvis du gerne vil se referater og indlæg fra tidligere møder.

Sidst opdateret: 27. marts 2019