Vil du ændre på natur, diger eller fortids­minder?

Diger, fortidsminder og områder med natur kan være beskyttede. Hvis du vil ændre på beskyttet natur, et beskyttet dige eller et beskyttet fortidsminde, skal du søge om tilladelse til det.

Se om du har beskyttet natur, beskyttede diger eller fortidsminder på din ejendom?

Husk, hvis du ejer flere matrikler eller du har ejendomme på flere adresse, skal du søge på hver enkelt.

Hvilke ændringer kan jeg få tilladelse til?

Beskyttet natur

Du kan i helt særlige tilfælde få tilladelse til at ændre beskyttet natur, hvis dit projekt fx:

  • gør naturen bedre
  • plejer naturen
  • genopretter naturen
  • er et midlertidig aktivitet, som ikke gør naturen dårligere

Beskyttede diger

Du kan i helt særlige tilfælde få tilladelse til at ændre et beskyttet dige, hvis dit projekt fx:

  • restaurerer et beskyttet dige
  • er et mindre gennembrud, der sikrer adgang mellem to marker, så du ikke skal køre med store maskiner på vejene.

Beskyttede fortidsminder

Du kan i helt særlige tilfælde få tilladelse til at ændre et beskyttet fortidsminde, hvis dit projekt fx:

  • vedligeholder eller plejer et beskyttet fortidsminde
  • formidler er beskyttet fortidsminde
  • er et projekt, som en anden myndighed kræver af dig

Hvis du vil ændre et beskyttet fortidsminde, skal du søge om det hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Sidst opdateret: 28. december 2017