17. februar kl. 4: Oversvømmelser overstået

Næsten alle veje farbare inden morgentrafikken. Containere stilles op til brugte sandsække.
Læs mere

Vandråd

Vandrådets opgave er at rådgive kommunerne om indsatser for vandløbene, så de kan opfylde målene i vandområdeplanerne.

Vandrådets opgave

Vandrådet skal arbejde med forslag til fysiske vandløbsindsatser i de vandløb, som risikerer ikke at opfylde målene i vandområdeplanerne på grund af dårlige fysiske forhold. Arbejdet skal være færdigt senest 22. september 2020. Desuden skal kommunerne og vandrådene bidrage til den miljørapport (SMV), som laves i forbindelse med arbejdet. 

Sekretariatskommune

For hvert hovedvandopland er der valgt en sekretariatskommune. Vejle Kommune er sekretariatskommune for Lillebælt/Jylland. Det er betyder, at vi skal stå for det administrative arbejde for vandrådet. Desuden skal vi samle alle vurderinger fra kommuner og vandrådet og sende det videre til staten.

Vandråd – 1,11 - Lillebælt/Jylland

Vejle Kommune er sekretariatskommune. Vejle Kommunes andel af hovedvandoplandet er ca. 23 %

Vandråd – 1,5 Randers Fjord

Viborg Kommune er sekretariatskommune. Vejle Kommunes andel af hovedvandoplandet er ca. 2 %. Du kan finde referater med mere her.

Vandråd – 1,8 – Ringkøbing Fjord

Ringkøbing-Skjern Kommune er sekretariatskommune. Vejle Kommunes andel af hovedvandoplandet er ca. 11 %. Du kan finde referater med mere her.

Vandråd – 1,9 – Horsens Fjord

Hedensted Kommune er sekretariatskommune. Vejle Kommunes andel af hovedvandoplandet er ca. 2 %. Du kan finde referater med mere her.

Vandråd – 1,10 - Vadehavet

Esbjerg Kommune er sekretariatskommune. Vejle Kommunes andel af hovedvandoplandet er ca. 2 %. Du kan finde referater med mere her.

Sidst opdateret: 23. januar 2020