Information om Coronavirus

Folketinget har gennemført en række drastiske tiltag for at afbøde og formindske smittespredningen af Coronavirus. Læs her, hvad det betyder for dig som borger i Vejle Kommune. Tilmeld dig også gerne vores COVID-19 beredskab. Du kan også finde udvalgt information til virksomheder.
Klik her for at finde information om corona-situationen - Information about coronavirus/Covid19

Vandråd

Vandrådets opgave er at rådgive kommunerne om indsatser for vandløbene, så de kan opfylde målene i vandområdeplanerne.

Vandrådets opgave

Vandrådet skal arbejde med forslag til fysiske vandløbsindsatser i de vandløb, som risikerer ikke at opfylde målene i vandområdeplanerne på grund af dårlige fysiske forhold. Arbejdet skal være færdigt senest 22. september 2020. Desuden skal kommunerne og vandrådene bidrage til den miljørapport (SMV), som laves i forbindelse med arbejdet. 

Sekretariatskommune

For hvert hovedvandopland er der valgt en sekretariatskommune. Vejle Kommune er sekretariatskommune for Lillebælt/Jylland. Det er betyder, at vi skal stå for det administrative arbejde for vandrådet. Desuden skal vi samle alle vurderinger fra kommuner og vandrådet og sende det videre til staten.

Vandråd – 1,11 - Lillebælt/Jylland

Vejle Kommune er sekretariatskommune. Vejle Kommunes andel af hovedvandoplandet er ca. 23 %

Vandråd – 1,5 Randers Fjord

Viborg Kommune er sekretariatskommune. Vejle Kommunes andel af hovedvandoplandet er ca. 2 %. Du kan finde referater med mere her.

Vandråd – 1,8 – Ringkøbing Fjord

Ringkøbing-Skjern Kommune er sekretariatskommune. Vejle Kommunes andel af hovedvandoplandet er ca. 11 %. Du kan finde referater med mere her.

Vandråd – 1,9 – Horsens Fjord

Hedensted Kommune er sekretariatskommune. Vejle Kommunes andel af hovedvandoplandet er ca. 2 %. Du kan finde referater med mere her.

Vandråd – 1,10 - Vadehavet

Esbjerg Kommune er sekretariatskommune. Vejle Kommunes andel af hovedvandoplandet er ca. 2 %. Du kan finde referater med mere her.

Sidst opdateret: 23. januar 2020