Corona - Se bl.a. nye testtider i sommerferien


Læs mere om corona her / Information in English

Naturkortet med unikke naturområder

Naturkortet er et solidt fundament i Vilde Vejle's biodiversitetindsats. Vi indsamler viden om planter og insekter på de bedste og mest værdifulde naturlokaliteter. Og på den måde kan vi vedligeholde og videreudvikle lokaliteterne i samarbejde med lodsejere. Vi udvikler naturkort og som et forsøg har vi med succes lavet personlige naturkort til udvalgte lodsejere, så deres viden om områdets unikke naturværdier øges.

Aurora
Aurora
Skarlagen vokshat
Skarlagen vokshat
Stor hornugle
Stor hornugle

Vi vil gerne gøre en ekstra indsats for at bevare og forbedre den særligt gode og unikke natur i Vejle Kommune.

Derfor indsamler vi viden om planter og insekter på de bedste naturlokaliteter, som vi kender til. Den viden bruger vi til at lave forslag til en pleje-og driftsplaner, som beskriver den bedste måde til at vedligeholde og videreudvikle lokaliteterne.

Projektet er desuden værdifuldt i forbindelse med udarbejdelse af biodiversitetsplaner. Det er grundstammen i at afdække, hvor den mest værdifulde natur findes i kommunen. Vi har idag registreret og beskrevet 130 lokaliteter og antallet vokser.

 

Sammen om biodiversitet - med traktor ark

For at styrke lodsejernes bevidsthed om den biodiversitet, der er på deres arealer - dér hvor den mest værdifulde natur findes - udarbejder vi det, vi kalder for traktor ark.

Et traktor ark er et helt personligt naturkort, der har til fomål at oplyse og involvere lokale lodsejere, som ejer noget helt særlig natur.

Som et led i en vores biodiversitetsplan vil vi øge lodsejernes bevidsthed om deres areal og gøre dem stolte samt tilbyde hjælp, råd og vejledning til at bevare de spændende naturarealer og de tilknyttede, særlige arter af planter og dyr.

De første udsendte Naturkort / Traktor ark bliver positivt modtaget af lodsejerne, og vi vil over de kommende år lave mere end 100 specialdesignede naturkort til vores lodsejere, som vi samarbejder tæt med for at øge biodiversiteten. 

Kontakt Natur & Udeliv

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 30
  • Telefontid
  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

E-mail: naturudeliv@vejle.dk

  • Fremmøde
  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

Sidst opdateret: 23. april 2021