Miljøforum hjælper os med at udvikle kommunen i balance med natur og miljø.

Hvad sker der i Miljøforum?

  • Vi fortæller Miljøforums medlemmer om nyt lovstof, og hvilken betydning det har for natur- og miljøområdet
  • Vi henter inspiration og ideer til planlægning i det åbne land
  • Vi starter samarbejdsprojekter om miljø- og naturforbedring for landbrug, skovbrug og dambrug
  • Alle i Miljøforum kan komme med ideer eller konkrete natur- og miljøprojekter med henblik på inspiration, samarbejde og fundraising. På den måde får vi den bredest mulige forankring af arbejdet gennem inddragelse af borgere og organisationer
  • I Miljøforum snakker vi også om friluftsliv og turisme i det åbne land og ved vandet

Hvordan?

Miljøforum holder

  • mindst 2 møder om året
  • 1 ekskursion om året

Hvem er med?

Natur- og Miljøudvalget
Karl Erik Lund
Lars Schmidt
Niels Clemmensen
Kim Hesel
Morten Skovlund
Søren Peschardt
Lone Myrhøj

Landbruget i Vejle Kommune
Nis Hjort
Torben Jonasen

Dambrug i Vejle Kommune
Jens Grøn

Dansk Skovforening
Jens Grøn

Visit Vejle Erhverv og Kultur
Morten Damgaard

Danmarks Naturfredningsforening
Per Delphin
Alex Schou
Uffe Rømer

Friluftsrådet i Trekantområdet
Rose Henriksen

Dansk Ornitologisk Forening
Lars Kromann-Larsen

Sportsfiskerforeningerne ved Vejle Å
Brian Petrowski

Vejle Amatørfiskerforening
Lasse Mikkelsen
Henning Fredberg

Danmarks Jægerforbund i Vejle Kommune
Regner Hansen

Skov - og Naturstyrelsen, Trekantsområdet
Inken Breum Larsen

Grønt Forum
Charlotte Jensen
Michael Kierkegaard

Repræsentant for Naturvejlederne i Vejle Kommune
Niels Nørgaard
Finn Lillethorup

Vejle Spildevand A/S
Mikael Schultz

Vandrådet, Vejle Kommune
Jens Peder Pedersen

Referat fra seneste møde

Tidligere møder og indlæg i Miljøforum

Kontakt os, hvis du gerne vil se referater og indlæg fra tidligere møder.

Sidst opdateret: