Når du bor i et fredet område, er der særlige regler for, hvad du må. Reglerne er beskrevet i en fredningskendelse for hvert enkelt område. Reglerne er altså forskellige fra fredning til fredning.

Se om du bor i et fredet område og hvilke regler, der er

Husk, hvis du ejer flere matrikler eller du har ejendomme på flere adresse, skal du søge på hver enkelt.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvem sørger for, at reglerne i en fredning bliver overholdt?

  Vi sørger for, at fredningen bliver overholdt.

  Hvis du har spørgsmål til fredningen, eller hvis du har set noget, som måske ikke er lovligt i følge fredningen, må du meget gerne skrive eller ringe til os.

 • Kan jeg søge om dispensation fra en fredning?

  Ja. Du kan søge om dispensation fra en fredning, hvis det du søger om, ikke er i strid med fredningens formål.

  Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal have en dispensation fra en fredning.

 • Hvordan søger jeg om dispensation fra en fredning?

 • Hvordan bliver min ansøgning behandlet?

  Hvis du sender din ansøgning til os, sender vi din ansøgning videre til Fredningsnævnet. Hvis vi har bemærkninger til din ansøgning, sender vi dem med.

  Fredningsnævnet kan vurdere, at de har brug for at se det område, du vil ændre sammen med dig, os, Danmarks Naturfredningsforening og andre grønne organisationer.

  Derefter sender Fredningsnævnet en afgørelse til dig. 

 • Kan jeg klage over afgørelsen?

  Ja. Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  I afgørelsen fra Fredningsnævnet står der, hvordan du klager.

  Du kan sende din klage ind via naevneneshus.dk.

   

Sidst opdateret: