Find svar på dine spørgsmål om vandløb, fiskeri, oversvømmelse og grødeskæring i Vejle Å

Planlagt grødeskæring i Vejle Å i 2020

I Vejle Å er udgangspunktet, at vi skærer grøde efter behov. Det vil sige, at vi skærer grøde:

 • på udvalgte strækninger
 • så ofte det er nødvendigt for at holde vandstanden på et acceptabelt niveau
 • på de tidspunkter hvor det giver mest værdi for lodsejerne.

Grødeskæringen er planlagt ud fra:

 • tidligere års erfaringer
 • dialog med lodsejerne
 • vores kendskab til behov for afvanding og
 • hensyn til miljøet

Både antal skæringer på hver enkelt strækning og tidspunktet for skæringen kan ændre sig. Det betyder fx noget, hvor meget og hvor kraftigt det regner, og hvor hurtigt grøden gror. Derfor holder vores åmænd jævnligt øje med både vandstand, grødemængde og vejrudsigten.

Sådan skærer vi grøde i Vejle Å i 2020

 • 4 gange om året

  • Langs Ådal Dambrug (efter aftale)
  • Fra Tørskindstrygene til Vingsted (hver 3.-4. uge)
 • 3 gange om året

  • Den Grønske Kanal (efter aftale)
 • 2 gange om året

  • Fra udløb St. Lihme fiskeri til 300 m nedstrøms Tingkærvad Dambrug (efter aftale)
  • Vingstedstrygene (uge 28-29 + efter aftale)
  • Fra indløb Bøgedal Dambrug til indløb Kongens Kær (uge 29 + 34)
 • 1 gang om året

  • Fra udløb Engelsholm Sø til Vesterskoven (efter aftale)
  • Fra Lihmskov Dambrug til nedstrøms Tørskindstrygene (uge 33)
  • Fra udløb Vingsted Dambrug og 300 m nedstrøms (uge 28-29)
  • Fra vådområdet ved Haraldskær til indløb Bøgedal Dambrug (uge 28-29)
  • Nedstrøms udløb fra Egtved Renseanlæg (uge 26-27)
 • Her skærer vi ikke grøde

  • Fra Vesterskoven til indløb Ådal Dambrug
  • Randbøldalsøerne til St. Lihme fiskeri
  • Fra nedstrøms Tingkærvad Dambrug til Lihmskov Dambrug
  • Fra nedstrøms Vingstedstrygene til og med vådområdet ved Haraldskær
  • Fra indløb Kongens Kær til Vejle Fjord
  • Egtved Å
 • Strækninger, hvor vi er særligt opmærksomme

  • Ådal Dambrug
  • St. Lihme Dambrug
  • Kobberbæk Dambrug og
  • Tingkærvad Dambrug
  • Udløb fra Sogneskelsgrøften
  • Opstrøms Ravningbroen
  • Ravning-Vingsted
  • Vingsted Dambrug
  • Bøgedal Dambrug
  • Frøkær Enge
  • Udløb fra Egtved Renseanlæg
Kort, der viser, hvordan vi skærer grøde i Vejle Å i 2020

Du kan kontakte os

Er du lodsejer og oplever et reelt behov for ekstra afvanding, kan du kontakte Team Vandmiljø. Så vil vi vurdere, om der er behov for ekstra grødeskæring.

4 svar om vandløb og vedligehold

 • Hvordan vedligeholder vi de kommunale vandløb?

  Der er et regulativ for hvert kommunalt vandløb. I regulativet står der, hvordan vi vedligeholder vandløbet.

 • Hvad er et vandløbsregulativ?

  Vores regulativer om vandløb fortæller hvordan et offentligt vandløb skal se ud, og hvordan vi vedligeholder det (tidspunkt, metode, bundkote med mere)

   

 • Hvornår vedligeholder Vejle Kommune et bestemt vandløb?

  Kontakt os på telefon eller skriv til os, hvis du vil vide, hvornår vi vedligeholder et bestemt stykke vandløb.

 • Jeg har problemer med et privat vandløb, der ikke bliver vedligeholdt. Hvad gør jeg?

  Du skal kontakte ejeren af vandløbet, hvis det ikke bliver vedligeholdt og giver dig problemer. Sammen skal I forsøge at forsøge at løse problemerne. Er det ikke muligt, så kontakt os på telefon eller e-mail

Sidst opdateret: