Hvis du ejer jord i et Natura 2000-område, og du vil ændre driften på din jord eller i din skov, skal du huske først at anmelde det.

Du skal

 1. Oplyse, hvilken aktivitet, du vil anmelde
 2. Oplyse arealets størrelse i hektar
 3. Oplyse, hvilke træarter der er på arealet
 4. Oplyse, alderen af træerne på arealet
 5. Oplyse, om der er tale om kulturskov
 6. Oplyse jordbundsforhold
 7. Vedhæfte oversigtskort, der viser stedet for den anmeldte aktivitet, fx målestoksforhold 1:25.000)
 8. Vedhæfte detailkort, der viser det præcise arealet for den anmeldte aktivitet, fx målestoksforhold 1:5.000.

Sådan gør du

 1. Klik på linket
 2. Udfyld skemaet
 3. Send skema, oversigtskort og detailkort til Miljøstyrelsen Vadehavet. E-mail: syd@mst.dk
Sidst opdateret: