Hvis du ejer jord i et Natura 2000-område, og du vil ændre driften på din jord eller i din skov, skal du huske at anmelde det først .

Du skal

 1. Oplyse, hvem der er ansvarlig for aktiviteten
 2. Oplyse, hvem der ejer jorden
 3. Oplyse, hvilke matrikler der indgår i aktiviteten
 4. Oplyse størrelsen i hektar
 5. Oplyse hvilken aktivitet, du vil anmelde
 6. Vedhæfte oversigtskort, der viser, hvor den anmeldte aktivitet skal foregå
 7. Vedhæfte detailkort, der viser den præcise afgrænsning af aktiviteten

Sådan gør du

 1. Klik på linket
 2. Udfyld skemaet
 3. Send skema, oversigtskort og detailkort til kommunen
 4. Afvent kvittering
 5. Afvent vores vurdering. Hvis du ikke har hørt fra os senest 4 uger efter, må du gå i gang.
Sidst opdateret: