Hvis du vil ændre et vandløb, skal du søge om tilladelse hos os.

En ændring af et vandløb kan fx være:

  • Broer og overkørsler
  • Rørlægning af et åbent vandløb
  • Genåbning af et rørlagt vandløb
  • Flytning af et rørlagt vandløb
  • Ændring af et vandløbs bredde, bundkote eller skråningsanlæg
  • Opstemningsanlæg

Gode råd til din ansøgning

Start med at lave en plan over dit projekt. På den måde får du samlet alle de oplysninger, du skal bruge til din ansøgning.

Hvis du har brug for råd og vejledning, må du altid gerne kontakte os.

Sidst opdateret: