Du skal søge om dispensation, hvis du vil lave søer, ændre natur eller diger på din ejendom.

Du skal

 1. Oplyse kontaktoplysninger
 2. Oplyse ejer, hvis ejer ikke er ansøger (husk underskrift)
 3. Oplyse matrikelnummer og ejerlav
 4. Oplyse, hvad arealet bruges til nu
 5. Beskrive og begrunde dit projekt
 6. Oplyse størrelsen af arealet
 7. Oplyse om der er beskyttet natur, beskyttede diger eller beskyttelseslinjer inden for området
 8. Lave kort, hvor du viser den præcise placering af dit projekt

Sådan gør du

 1. Download ansøgningsskemaet
 2. Udfyld skemaet
 3. Send skemaet og bilag med mail til os
 4. Afvent kvittering
 5. Afvent vores afgørelse
Sidst opdateret: