Hvis du vil plante ny skov med et areal over 0,5 hektar, skal du først søge om det.

For at søge om tilladelse, skal du:

Det samlede materiale sendes til Natur & Udeliv på mail naturudeliv@vejle.dk (skriv gerne "Skovrejsning" i emnefeltet).

Ofte stillede spørgsmål

 • Må jeg plante uden tilladelse, hvis jeg planter under 0,5 ha.

  Både ja og nej.

  Du må lave mindre beplantninger og plante for vildtet (vildtremiser) uden tilladelse. 

  Du må ikke plante, hvis arealet har:

  • fortidsminder
  • beskyttet natur - du skal holde en planteafstand på ca. 20 meter til beskyttet natur
  • diger - du må ikke plante tættere en 2 meter til digefoden
  • vandløb - du må ikke plante helt op til et vandløb, før kommunen har lavet en konkret vurdering af dit projekt
  • dræn
  • rørlagte vandløb
  • ledninger
  • højspændingsmaster
  • beskyttelseslinjer omkring åer, søer, fortidsminder eller langs strande
 • Hvad er et skovrejsningsområde?

  Et skovrejsningsområde er et område, hvor vi meget gerne vil have ny skov. Du kan få tilskud fra staten, hvis du vil plante skov i et område, hvor vi gerne vil have skovrejsning.

 • Hvad betyder skovrejsning uønsket?

  Skovrejsning uønsket betyder et område, hvor vi ikke vil have ny skov. Vi vil for eksempel ikke have ny skov

  • i åbne ådale
  • langs store vandløb
  • omkring store søer
  • i fugtige område
  • i områder med natur
  • omkring gravhøje
  • langs strande


  I helt særlige tilfælde kan du få lov til at plante skov i et område, hvor skovrejsning er uønsket. Men du må ikke plante, før du har fået en tilladelse fra os.

 • Hvordan vurderer I min anmeldelse eller ansøgning?

  Når vi modtager din anmeldelse eller ansøgning, gennemgår vi arealet, hvor du ønsker at plante skov.

  Vi undersøger blandt andet, om der er beskyttet natur, vandløb, dræn, beskyttede fortidsminder og diger på dit areal.

  Du vil altid modtage et brev om, hvorvidt vi har godkendt din anmeldelse/ansøgning eller ej.

 • Hvordan må jeg lave ny skov?

  Du må lave ny skov på 3 måder. Du må:

  • tilplante
  • lade skoven så sig selv
 • Skal jeg plante skov med det samme?

  Nej. Din tilladelse af et nyt skovareal gælder i 5 år.

  Hvis du ikke har plantet skov inden for de 5 år, udløber din tilladelse. Hvis du stadig vil plante skov på arealet, skal du søge igen.

 • Kan jeg få tilskud til skovrejsning?

 • Kan jeg få min ejendom udpeget til skovrejsning?

  Ja. Hvis du bor i et område, der ikke er skovrejsning uønsket, kan du søge os om at få din ejendom udpeget til skovrejsning. 

  Vi udpeger nye områder til skovrejsning mindst hvert fjerde år, når vi laver en ny kommuneplan.

 • Hvordan undgår jeg min pligt til at rydde på mit nye skovareal (rydningspligt)?

  Vi sender din ansøgning og vores tilladelse til Landbrugs-styrelsen. Du har dermed ikke længere pligt til at rydde på arealet.

Se om din ejendom er udpeget til skovrejsning eller skovrejsning uønsket

Sidst opdateret: