Vi har en aktiv biodiversitetsplan, der skal bevare og øge biodiversiteten på forskellige naturtyper i Vejle Kommune.

Lycaena phlaeas
Lille ildfugl
Hygrocybe punicea
Skarlagen vokshat
Stor hornugle
Stor hornugle
...
Trævlekrone
Isfugl
Isfugl

Biodiversitetsplan 2020-2024

Biodiversitetsplanen fastsætter mål for biodiversiteten både på kort og lang sigt for Vejle Kommune.

Planen viser, hvad vi kan gøre for at bevare og øge biodiversiteten på forskellige naturtyper. Derved bruger vi bedst de tilgængelige ressourcer på at understøtte biodiversiteten, der hvor det giver mest mening.

Biodiversitetsplanen indeholder en analyse af biodiversiteten i kommunen fordelt på 15 naturtyper:

1. græsland, 2. egekrat, 3. kildevæld, 4. rigkær og naturlige enge, 5. pilekrat, 6. fattigkær, hedemoser og tørvemoser med sphagnum, 7. gamle løvskove på tør bund, 8. elle- og askesumpe, 9. småsøer og vandhuller, 10. store søer, 11. vandløb, 12. rørsumpe, 13. Vejle Fjord, 14. kystnatur, 15. urban natur og infranatur (bynatur og natur langs vejstrækninger).

Og i planen rummer alle 15 naturtyper følgende beskrivelser:
• Biologiske værdier
• Særlige arter - tabel med arter i bilag
• Kort over udbredelsen af værdifulde arealer
• Udfordringer
• Tiltag, der kan forbedre biodiversiteten
• Biodiversitetsmål
• Hvor vil vi starte indsatsen?

Vejle Kommunues biodiversitetsplan

waves-spotbox

Bliv en del af det vilde selskab

VILDE VEJLE - et fællesskab for alle med interesse i biodiversitet og vild natur Er du for vild? Så klik her og følg VILDE VEJLE
Sidst opdateret: