For at understøtte biodiversiteten kan du være med i en dyregræsser- eller høsletforening. Her laver vi sammen naturpleje i et fælleskab, hvor du både lærer mere om naturen og samtidig er med til at øge biodiversiteten.

Skotsk highland kvæg på græs
Skotsk highland kvæg på græs
Køer på græs i Vejle Ådal
Køer på græs i Vejle Ådal
Aktiv naturpleje skaber mangfoldig natur
Aktiv naturpleje skaber mangfoldig natur

Pas de store græssere

Vi har i Vejle Kommune 3.500 hektar enge og overdrev, som ligger spredt i landskabet i små parceller. Når vi sætter dyr ud på enge og overdrev, kan vi genskabe en mangfoldig natur med mange blomster- og insektarter. Vi forbedrer med andre ord biodiversiteten, og så kan vi lave bæredygtig og ordentlig kød fra jord til bord.

Som naturplejer bliver du en af et fællesskab, hvor I hjælper hinanden med at passe dyrene, bidrager til at pleje naturen og også får mulighed for at få del i kvalitetskød, hvor du kender hele historien om dyret. 

Læs mere om kogræsserforeningerne

 

Høslet med le

Vores høslætlaug er med til at pleje et naturområder ved at slå hø. Vi slår de høje græsser og urter, river høet sammen med træriver og tørrer høet. På den måde fjerner vi næring fra området og forbedrer biodiversiteten og skaber et mangfoldigt plante- og dyreliv.

Læs mere om høsletlaugene

Kontakt Natur & Udeliv

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 30

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: naturudeliv@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: