Et pilotprojekt der skal undersøge og udvikle biodiversiteten i Jelling Skov. Det laves af Vejle Kommune i samarbejde med Skovejerforeningen for Vejle Ådal og Fjord og interesserede lodsejere.

Jelling Skov
Jelling Skov
Orkide på vej i Jelling Skov.
Orkide på vej i Jelling Skov.
Firblad.
Firblad.

Vejle Kommune og Skovejerforeningen for Vejle Ådal og Fjord har i samarbejde med interesserede lodsejere i Jelling Skov startet et projekt, der har til formål at undersøge og udvikle biodiversiteten i Jelling Skov.

Skovejerforeningen vil arbejde på at skabe samarbejde og se muligheder for skovejere i forhold til hele samfundsudviklingen. Det skal være muligt at have en fornuftig produktion i skovene samtidig med, at der samfundsmæssigt er stor fokus på udfordringer som bl.a. klima og biodiversitet. Og her kan et fornuftigt samarbejde med skovejerene være af stor vigtighed og en del af løsningen på disse samfundsudfordringer.

Projektet er et pilotprojekt på, hvordan skovejere, frivillige og kommunen kan samarbejde om udvikling af biodiversitet. Det forventes, at erfaringerne kan bruges i andre private skove.

 

Biodivers skovdrift

Som det første har frivillige naturfolk og konsulenter undersøgt biodiversiteten i Jelling skov primært inden for artsgrupperne planter, mosser, insekter, vandløbsdyr, pattedyr og fugle.

På den baggrund er det meningen, at den indsamlede viden skal danne grundlag for en dialog om, hvordan de interesserede lodsejere kan arbejde på at understøtte og øge biodiversiteten i deres skov. Næste skridt bliver derfor at tale med lodsejerne om at lave en tilpasset drift af skoven.

Kontakt Natur & Udeliv

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 30

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: naturudeliv@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: