Vi beskytter den sjældne vandbille, lys skivevandkalv. Den er ellers kun kendt fra én sø i hele Jylland, men blev i 2019 registreret på en helt ny, ukendt lokalitet i Vejle Kommune. Arten er blandt andet beskyttet af EU’s habitatdirektiv og udgør en af de 13 fredede arter af insekter i Danmark.

Lys skivevandkalv
Lys skivevandkalv

Den sjældne vandbille, lys skivevandkalv, der ellers kun er kendt fra én sø i hele Jylland, blev i 2019 registreret på en helt ny ukendt lokalitet i Vejle Kommune, ikke så langt fra sin kendte højborg i den næringsfattige Skærsø. Opdagelsen blev gjort i 2019 i forbindelse med en undersøgelse af artens udbredelse iværksat af Kolding-, Vejen- og Vejle Kommune. Arten er beskyttet af EU’s habitatdirektiv og udgør en af de 13 fredede arter af insekter i Danmark. Ud over det nye fundsted, påviste undersøgelserne, at lys skivevandkalv er udbredt i Skærsø, og at bestanden virker sund. 

Kontakt Vand

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 30

E-mail: teknikogmiljo@vejle.dk

Sidst opdateret: