Vi arbejder på at udvikle og vedligeholde natur-ark, som et solidt arbejdsredskab i Vilde Vejle's biodiversitetindsats. Vi indsamler viden om planter og insekter på de bedste og mest værdifulde naturlokaliteter.

Aurora
Aurora
Skarlagen vokshat
Skarlagen vokshat
Stor hornugle
Stor hornugle

Vi vil gerne gøre en ekstra indsats for at bevare og forbedre den særligt gode og unikke natur i Vejle Kommune.

Derfor indsamler vi viden om planter og insekter på de bedste naturlokaliteter, som vi kender til. Den viden bruger vi til at lave forslag til pleje-og driftsplaner, som beskriver den bedste måde til at vedligeholde og videreudvikle lokaliteterne.

Projektet er desuden værdifuldt i forbindelse med udarbejdelse af biodiversitetsplaner. Det er grundstammen i at afdække, hvor den mest værdifulde natur findes i kommunen. Vi har i dag registreret og beskrevet 140 lokaliteter og antallet vokser.

 

Sammen om biodiversitet med natur-ark

For at styrke lodsejernes bevidsthed om den biodiversitet, der er på deres arealer - dér hvor den mest værdifulde natur findes - udarbejder vi det, vi kalder for 'natur-ark'.

Et 'natur-ark' er en dedikeret beskrivelse af naturen hos den respektive lodsejer. Formålet er er at oplyse og involvere lokale lodsejere, som ejer noget helt særlig natur.

Som et led i vores biodiversitetsplan vil vi øge lodsejernes bevidsthed om deres areal og gøre dem stolte af den unikke natur, arealet huser. Vi tilbyder hjælp, råd og vejledning til at bevare de spændende naturarealer og de tilknyttede, særlige arter af planter og dyr.

De første udsendte 'natur-ark' er blevet positivt modtaget af lodsejerne, og vi vil over de kommende år lave mere end 100 specialdesignede naturkort til vores lodsejere, som vi samarbejder tæt med for at øge biodiversiteten. 

Kontakt Natur & Udeliv

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 30

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: naturudeliv@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: