Vi tilbyder omlægning på græsarealer Vej & Park i forvejen klipper, i samarbejde med grundejerforeninger og lokalråd til mere natur og biodiversitet.

Vil tilbyder grundejerforeninger og lokalråd omlægning fra græsplæner til vilde, naturgæsser med blomstrende urter.
Vil tilbyder grundejerforeninger og lokalråd omlægning fra græsplæner til vilde, naturgæsser med blomstrende urter.
Vil tilbyder grundejerforeninger og lokalråd omlægning fra græsplæner til vilde, naturgæsser med blomstrende urter.
Vil tilbyder grundejerforeninger og lokalråd omlægning fra græsplæner til vilde, naturgæsser med blomstrende urter.

Vi tilbyder hvor Vej & Park i forvejen klipper græsset, i samarbejde med grundejerforeninger og lokalråd at omlægge græsarealer til mere ekstensiv drift med 1 årlig slåning med opsamling af afklip. Naturgræs med blomstrende urter er en vigtig fødekilde for pollen- og nektarsøgende insekter, såsom bier og sommerfugle. Desuden får jordrugende fugle ro til at ruge deres æg ud i det lange græs. Græsset bliver ikke gødet, så på sigt kan der komme flere blomstrende urter, og det kraftige græs gror langsommere.

Der kan vælges mellem to typer af naturgræs:

1) Naturgræs, der klippes i foråret (april) Det er velegnet på næringsrige arealer, der skal udpines. Forsinker blomstringen, så den stækker sig over længere tid. Græsset er skjulested og hi for dyr og insekter om vinteren.

2) Naturgræs, der klippes i efteråret (september). Det tilgodeser forårsblomstringen og efterligner naturlig vintergræsning, hvilket giver lys til, at mange blomsterplanter kan spire. Fremmer lave, blomstrende arter.

Kontakt Vej & Park

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 23 16

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8.00 - 15.00
  • Torsdag 8.00 - 17.00
  • Fredag 8.00 - 14.00

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9.00 - 15.00
  • Torsdag 9.00 - 17.00
  • Fredag 9.00 - 17.00

E-mail: vejogpark@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: