Der skal mere grøde og mere dødt træ i Vejle Å. Det er godt for biodiversiteten i vandløbet, da det naturligt skaber langt flere skjulesteder for fisk og smådyr og en mere varieret plantesammensætning.

Vilde Vejle Å
Vilde Vejle Å

Vejle Å udspringer i Engelsholm Sø og løber ca. 35 km gennem Vejle Ådal til udløbet i Vejle Fjord, og blandt de østjyske fjord- og tunneldale er Vejle Fjord og Vejle Ådal den længste og mest markante.

Vejle Å har gennem mange år været intensivt vedligeholdt af hensyn til afvandingen af engene, men med tiden er afvandingsinteresserne blevet færre, og derfor er det nu muligt at ekstensivere eller helt undlade grødeskæring på flere strækninger. Samtidig får væltede træer lov til at blive liggende i åen – de trækkes dog ind til siden af hensyn til kanosejladsen.

Mere grøde og mere dødt træ er godt for biodiversiteten i vandløbet, da det naturligt skaber langt flere skjulesteder for fisk og smådyr og en mere varieret plantesammensætning til gavn for biodiversiteten.

På sigt er målet, at der – med undtagelse af få udvalgte strækninger – ikke skal skæres grøde i vandløbet, så vi med tiden vil få en naturlig og vildere Vejle Å.

Kontakt Vand

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 24 14

E-mail: vand@vejle.dk

Sidst opdateret: