Formålet med projektet er at omdanne et større sammenhængende område til natur med biodiversitetsformål, samt udvikle udelivets infrastruktur med flere stier, udsigtspunkter og lejrmuligheder.

Naturen skal slippes mere fri ved Haraldskær
Naturen skal slippes mere fri ved Haraldskær
Træruiner ved Haraldskær
Træruiner ved Haraldskær

Jorderne omkring Haraldskær udgør et fantastisk landskab. Her er en smuk varieret Vejle Å, våde enge og overdrevsskrænter. På ådalens skrænter er der også flotte og varierede skræntskove med partier af små skovmoser.

Visionen for området, som kommunen ejer, er at slippe naturen fri, og skabe et helt unikt naturområde. Her skal dyr og planter trives og udvikle sig på naturens præmisser. Vi vil introducere forskellige typer af græssende dyr, der mest ligner de oprindelige græssende dyr i området – primært kvæg og heste, der kan gå ude det meste af året. Dyrene skal kunne bevæge sig frit i området inden for en stor hegning, hvor også dele af skoven er hegnet med.

Formålet med projektet er at omdanne et større sammenhængende område til natur med biodiversitetsformål, samt udvikle udelivets infrastruktur med flere stier, udsigtspunkter og lejrmuligheder.

Projektet vil dermed løfte områdets biodiversitet og den rekreative oplevelse af ådalslandskabet og inspirere og vise, at kommunen går forrest i arbejdet med at sikre biodiversiteten i Vejle Kommune.

Kontakt Natur & Udeliv

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 30

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: naturudeliv@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: