Her finder du tips og inspirerende ideer til at lave mere biodiversitet hjemme hos dig selv.

Nældens takvinge på okseøje
Nældens takvinge på okseøje

Vil du kunne glæde dig over at se flere bier, sommerfugle, græshopper, biller, frøer, tudser, salamandre og vilde planter lige der hvor du bor?

Så er det en god ide at gøre det fælles udeområde eller haven mere vild.

En vild have eller en naturhave kræver en anderledes tilgang til haven end den traditionelle græsplæne, prydhave eller køkkenhave.

For at skabe levesteder for mange dyr kræver det lidt mere af det, nogle vil kalde ”rod” – men som også kan etableres mere sirligt, afhængigt af ens temperament.

Med de rette vilde blomster kan du hjælpe med at få flere sommerfugle og brumbasser i dit boligområde.
Med de rette vilde blomster kan du hjælpe med at få flere sommerfugle og brumbasser i dit boligområde.

Vilde blomster i haven

Hvis du omskaber græsplænen til en blomstereng, får du en meget større mangfoldighed af arter. Græsplænen er som en ørken, hvis vi betragter den gennem et naturperspektiv, og der mangler blomster med nektar til sommerfugle, vilde
bier og svirrefluer.

Sådan kommer du igang
En simpel måde at komme i gang på er, at se hvad der selv skyder op af plænen og holde igen med at klippe plænen i juli og august. Slå udenom blomsterrige områder, eventuelt bare i perioder.

Udpin jorden det bedste du kan. Det gør du ved at fjerne græsafklippet, og i stedet bruge det som grøngødning andre steder i haven. Undgå at bruge gødning, hvor du vil have vilde blomster.

I din have vil der med tiden indfinde sig bellis, vorterod, kongepen, hvidkløver, ærenpris og brunelle helt af sig selv. Har du lyst til at eksperimentere på et område i haven, kan du fjerne græsset og lave en jordvold og så begge dele med
vilde planter.

Det skal være planter der er naturligt hjemmehørende i lokalområdet. Dette er næsten umuligt at købe endnu. Så i stedet kan du gå ud i naturen og samle frø i løbet af sommeren. Saml kun frø fra almindelige danske arter, og gerne så tæt på din have som muligt. Husk at spørge om lov, hvis du bevæger dig ind på private arealer.

Sådan vedligeholder du din vilde have
Blomsterengen skal slås mindst en gang om året, og afklippet skal fjernes. Slåningen kan f.eks gøres, efter at blomsterne er afblomstret og har smidt frø; på den måde sikrer man foryngelse af engen. Lug gerne
uønskede planter som tidsler og brændenælder væk, inden de når at sprede frø.

 

Vand i haven

Vand er en nødvendighed for alle dyrs overlevelse. Så hvis du har vand i haven, tiltrækker du en masse dyr. Frøer, tudser og salamandre kan yngle i en lille havedam, og fuglene kan drikke derfra.

Flere haver har plads til en havedam. Havedamme er en af de sikreste investeringer i mangfoldigheden i vores haver. Undlad at sætte fisk ud i havedammen, da de tager plads fra mange andre arter, der naturligt vil indfinde sig i havedammen.

Sådan vedligeholder du dit vandhul
Et kunstigt anlagt vandhul vil ofte kræve en smule vedligeholdelse. Visne blade, og andre former for organisk materiale, kan nemlig resultere i at vandet plumrer til, og bliver iltfattigt. Gør det derfor til en vane jævnligt at tilse vandhullet, og fjerne organisk materiale, samt eventuelt udskifte vandet med nyt regnvand. Du kan koble dit regnvand på vandhullet.

 

Kvasbunker og hegn

Kvas udgør et forrygende levested for smådyr og svampe, der vil give sig i kast med at nedbryde materialet. Smådyr i kvasbunken udgør føde for fuglene i haven. Derudover fungerer kvasbunker som opholdssted,
redested og overvintringssted for gærdesmutter, pindsvin, padder og vilde bier.

Sådan laver du kvasbunker eller hegn
Grene, afklippede stauder, hækafklip og lignende lægges i en stor bunke. Man kan bruge sit kvas som element i haven ved at bygge et kvashegn,
hvor kvaset lægges mellem nedgravede stolper. Lad dødt træ blive i haven eller læg en træstamme på jorden. Grav den gerne lidt ned, så den har god kontakt med jorden.

Sådan vedligeholder du dine kvasbunker og hegn
Vedligehold af kvashegn er en ren win-win situation. Man bruger mindre tid på at skaffe sig af med sit have afklip, det kan bare løbende lægges i kvashegnet eller kvasbunken.

 

Varme med sten i haven

Mange dyr er vekselvarme, hvilket betyder, at de skal bruge solen til at blive varmet op for at kunne fungere. Disse dyr kan du hjælpe ved at have sten i haven. Sten opvarmes af solen og holder på varmen.

Sådan laver du varme i din have
Grav store sten halvt ned. Læg gerne en større bunke sten. Stenene skal placeres på havens solrige steder. En stensætning eller et dige, kan være et smukt element i haven. Skab en bar, sydvendt skråning i haven. Den tørre, sydvendte jord virker som en radiator.

Sådan vedligeholder du dine kvasbunker og hegn
Sten i haven kræver stort set ikke nået vedligehold. Faktisk skal de røres så lidt som muligt for ikke at gribe forstyrrende ind i dyrelivet mellem og under stenene. Stort ukrudt bør dog fjernes forsigtigt.

 

Fugle i haven

Fugle er en vigtig del af naturens fødekæde. Fugle regulerer insektbestandene – og er føde for rovdyrene. Desuden giver fugle et pragtfuldt liv i haven, som man kan have stor glæde af at iagttage – både som barn og som voksen.

Sådan får du fugle i din have
Der skal være mad til fuglene. Det får man ved at plante træer og buske med bær og frugter. Man kan desuden vælge at lave et foderbræt eller tilbyde anden form for fodring om vinteren. Fugle vil meget gerne have skjulesteder, så også for fuglenes skyld er det vigtigt at der er noget tæt bevoksning eller vild natur i haven. For at skabe flere levesteder i haven kan man også sætte fuglekasser op.

Sådan vedligeholder du dine redekasser
Redekasserne skal renses når fuglene har forladt den, så de holdes fri for lus, lopper og sygdomme. Brug handsker under rengøringsarbejdet.

Mere om biodiversitet

 

Hvad er god biodiversitet?  
Du kan finde meget mere om biodiversitet på https://mst.dk/natur-vand/natur/biodiversitet/ 
Og her https://dkvild.dk/borger/ 

 

Hvad kan du selv gøre? 
Der er mange ting, man selv kan gøre for at give biodiversiteten og de vilde arter en håndsrækning, og ofte kræver det slet ikke så meget. Se bare her: https://dkvild.dk/borger/hvad-kan-du-selv-goere/ 

 

Hvordan får jeg flere sommerfugle i haven?  
Her kan du finde en gratis guide til at få flere sommerfugle i haven: https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/biodiversitet/flere-sommerfugle-i-haven/ 

 

Hvad gør Vejle Kommune for at skabe mere biodiversitet? 
Vejle Kommune har som en af landet eneste kommuner en decideret Biodiversitetsplan. Den kan du læse her: https://www.vejle.dk/media/28316/biodiversitetsplan-2019-2024-endelig-lav-oploesning-20191009.pdf 

 

waves-spotbox

Bliv en del af det vilde selskab

VILDE VEJLE - et fællesskab for alle med interesse i biodiversitet og vild natur Er du for vild? Så klik her og følg VILDE VEJLE
Sidst opdateret: