Se 10 vilde og inspirerende naturprojekter i byen. Projekterne er drevet af 'Vores Vilde Vejle', som er en gruppe naturinteresserede, der arbejder for mere natur i byen.

En række grundejerforeninger og industrivirksomheder, et høsletlaug og Vejle Kommune er ved at skabe mere natur på deres græsarealer i byen. 

Ved at lade græsset gro og blot slå det en gang eller to årligt får urter, som har spredt sig i plænerne fra den omgivende natur, en mulighed for at blomstre. Blomsterne tiltrækker forskellige insekter som sommerfugle, bier og svirrefluer.

Hvis man vil have flere blomster kan man samle frø i et nærliggende naturområde, og udså dem i felter i græsset.

Hvis du eller I har et større græsareal, kan I også alliere jer med en dyreholder, og få køer, heste eller geder til at afgræsse. Dyrenes færdsel laver huller i græsset. så flere urter kan spire, og dyrene græsser desuden ikke lige tæt overalt, så der opstår pletter, hvor urterne kan blomstre og sætte frø.

 

10 interessante biodiversitetsprojekter i byen

Vores Vilde Vejle præsenterer her samlet 10 interessante biodiversitetsprojekter i byen.

Vores Vilde Vejle er et tværfagligt initiativ. I gruppen sidder der lokale ildsjæle og biologer sammen med repræsentanter fra DN's lokalafdeling og Teknik & Miljø i Vejle Kommune.

Har du spørgsmål til gruppen 'Vores Vilde Vejle' kan du kontakte Marie Blicher på mail: marie.blicher ( @ ) gmail.com

1. Vejle Kommune, Blegbanken ved Mariaparken i Vejle

Blegbanken ved Mariaparken
Blegbanken ved Mariaparken. Da Vejle Kommune etablerede Mariaparken i 2013 blev der lagt en vold til støjdæmpning langs Blegbanken. Da der det følgende forår spirede mange vilde planter på volden, undlod man at tilså den. Sydsiden af volden slåes blot en gang om året. I 2021 voksede der på det 120 m2 store areal ikke mindre end 40 vilde plantearter.

2. Grundejerforeningen Bredballe Villapark i Vejle Øst

Bredballe
Bredballe Villapark. På størstedelen af det ca. 6 ha. store overdrev syd for Kystager slåes hø en gang om året. I en hegnet slugt mod syd afgræsser køer. Overdrevet har en værdifuld natur. Således vokser der 3 rødlistede svampe skarlagen vokshat, mel-rødblad og den truede grøngul vokshat på arealet.

3. Grundejerforeningen Sønderdalen, Vejle

Sønderdalen
Sønderdalen. Syd for Hartmannsvej ligger et 5000 m2 stort græsareal, som støder op til Sønderdalen. Her har grundejerforeningen i 2021 undladt at slå græsset i sommerperioden. Der aftales afgræsning med dyr i 2022.

4. Bibus Sindby, Edisonvej 11, Vejle

Bibus
Bibus. Firmaet er interesseret i at få mere natur på dets arealer. Græsset omkring bygningerne skal kun slåes få gange årligt, og nogle bøgestammer skal fordeles på arealet til glæde for insekter og svampe. I foråret 2022 vil en bachelorstuderende fra Skovskolen, Københavns Universitet igangsætte flere projekter til gavn for biodiversiteten på arealerne.

5. Grundejerforeningen Pilelunden/Syrenlunden, Jelling

Pilelunden
Pilelunden. I forbindelse med etableringen af parcelhuskvarteret blev der udsået græs med en blanding af blomster på fællesarealerne. På størstedelen tages et årligt høslet, mens kanterne langs stierne slåes flere gange i løbet af sommeren.Der er opsat mange stærekasser og plantet mange blomstrende buske.

6. Børkop Høslætlaug, Børkop

Børkop Høsletlaug
Børkop Høsletlaug. Engen er slået med le i mere end 10 år. Hver onsdag i sommerhalvåret mødes 12-15 mand fra Børkop Høslætlaug og slår engen og arealerne omkring Børkop Møllesø. Der er etableret en god bestand af maj-gøgeurt på engen, som slåes 1-2 gange årligt.

7. Diafarm, Ferrarivej 12, Vejle

Diafarm
Diafarm. Diafarm har i sommeren 2021 undladt at slå græsset i et felt mellem virksomheden og vejen. Da jorden er ret næringsfattig blomstrer mange planter bl.a. brunelle, almindelig gulerod, håret høgeurt, kongepen, alm. kællingetand, hvid okseøje, bidende ranunkel, almindelig røllike og lancet-vejbred.

8. Grundejerforeningen Vindinggård i Vejle

Vindinggaard
Vindinggaard. Fra 2013 har Vindinggård Grundejerforening arbejdet for at skabe mere natur på arealerne mellem Esbern Snaresvej og Junker Strangsvej. Der er plantet træer og buske og opsat fuglekasser, og en del af græsarealet bliver ikke slået i sommerperioden.

9. Grundejerforeningen Hejlskovparken i Egtved

Hejlskovparken i Egtved
Hejlskovparken i Egtved. Hejlskovparkens grundejerforening besluttede i foråret 2021 at lade græssest gro på et fællesareal mellem husene. Sammen med græsset blomstrede hvid okseøje, brunelle, bidende ranunkel. og 10 andre urter i sommeren 21. For at tiltrække flere bier og sommerfugle indsamlede beboere frø fra urter i en lokal eng. Blomsterfrøene bliver udsået i nogle mindre felter i græsarealet, hvor græstørven først er fjernet.

10. Grundejerforeningen Tirsbæk Bakker i Vejle

Tirsbæk Bakker
Tirsbæk Bakker. Ved anlæggelse af bebyggelsen i 2015 blev der gravet en sø i tilknytning til en eksisterende mose. I søen ynglede i 2021 grågås, troldand og lille lappedykker. I 2022 skal geder afgræsse omkring søen bl.a. for at holde den opfækst af el, som truer udsigten over søen, nede. I sommeren 2021 har græsset på fællesarealer fået lov til at gro, og i slutningen af året er der taget et slæt hø.
waves-spotbox

Bliv en del af det vilde selskab

VILDE VEJLE - et fællesskab for alle med interesse i biodiversitet og vild natur Er du for vild? Så klik her og følg VILDE VEJLE
Sidst opdateret: