VILDE VEJLE er NATURligvis med i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune. VILDE VEJLE er også et fællesskab, hvor vi sammen gør Vejle vildere og styrker naturen omkring os.

VILDE VEJLE
VILDE VEJLE - et fælleskab for en mere mangfoldig natur.
Danmarks vildeste kommune
Danmarks vildeste kommune
Majgøgeurt
Majgøgeurt
Sønelliker
Sønellike
Lycaena virgaureae
Dukatsommerfugl

Aldrig før i menneskehedens historie har vi udryddet klodens dyre- og plantearter så hurtigt, som vi gør nu. Op mod én million arter er truet af udryddelse. Mange af dem risikerer at være forsvundet inden for få årtier. Det er derfor af stor vigtighed, at vi påtager os ansvaret for biodiversiteten i vores kommune.

Vi er derfor naturligvis med i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune, men deltager først og fremmest for at hjælpe naturen på vej - for vores alle sammens skyld.

Og er vi både dygtige og heldige at vinde konkurrencen og præmien på 1 million kroner, skal det komme vores natur endnu mere tilgode. 

 

VILDE VEJLE - et fælleskab på Facebook

VILDE VEJLE er mere end et konkurrenceoplæg. Det er et fællesskab for alle i Vejle Kommune, der holder af vild natur og biodiversitet. Derfor en stor opfordring til at blive en del af fællesskabet, hvor vi inspirerer og hjælper hinanden frem mod en mere mangfoldig natur, her hvor vi bor. 

I vores facebookgruppe kan vi sammen dele billeder, oplevelser og indsatser omkring biodiversiteten i hele Vejle Kommune.

Både små og store projekter er velkomne, hvad enten de kommer hjemme fra privaten eller fra din arbejdsplads.

I gruppen får du:

  • Et stærkt fællesskab der, deler erfaringer og tips for at inspirere hinanden.
  • Inspiration til hvordan du kan skabe mere vild natur hjemme hos dig eller på din arbejdsplads.
  • Nyheder om vild natur og biodiversitet i Vejle Kommune

Borgmester: Naturen vinder!

Med miljøministerens udfordring til alle Danmarks 98 Kommuner kommer der nu et helt særligt fokus på vores fælles ansvar for alle de sjældne dyr og planter og deres levesteder, som er ved at forsvinde fra vores natur. Det er i sig selv en vindersag.

I Vejle Kommune vil vi gerne vurderes på den helhed og den bredde, vi lægger i arbejdet med at bevare den biologiske mangfoldighed. Biodiversiteten er udfordret i store dele af Danmark. Ikke bare i den lysåbne natur på enge, heder og overdrev, men også under havets overflade, i de ferske vandløb og søer, langs vores kyster, inden for byzonerne og alle de grønne korridorer, der skal binde hele artsrigdommen sammen.

Det er derfor vigtigt, at vi tænker helhedsorienteret på tværs af naturtyperne og på tværs af de borgergrupper, erhverv og myndigheder, der kan bidrage til gode løsninger.

Vi har med 15 specifikke indsatsområder i en samlet Biodiversitetsplan for Vejle Kommune lagt en klar plan for de mål og indsatser, der skal implementeres i indeværende planperiode fra 2020 – 2024.

Med Biodiversitetsplanen som vores strategiske kompas sætter vi i de kommende år fuld fart på en lang række initiativer, der alle skal medvirke til at stoppe tabet af den biologiske mangfoldighed.

Vi glæder os til at være med i udfordringen om at blive Danmarks Vildeste Kommune.

Venlig hilsen,
Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune

Læs mere om #DKVILD

Med kampagnen 'Sammen om et VILDERE Danmark', skal kommunerne konkurrere om at gøre Danmark VILDERE til fordel for natur og biodiversitet.

Læs mere om den vildeste konkurrence, hvor der er 1 million kroner på højkant.

waves-spotbox

Bliv en del af det vilde selskab

VILDE VEJLE - et fællesskab for alle med interesse i biodiversitet og vild natur Er du for vild? Så klik her og følg VILDE VEJLE
Sidst opdateret: