Med scorekortet herunder, kan du hurtigt få et overblik over, hvor naturvenlig din have er - og hvordan du kan skabe endnu flere levesteder for flere forskellige arter.

 

Gift og gødning

Point
Have uden brug af kunstgødning 2
Have uden brug af sprøjtegifte 5
   

Krat og hegn

 
En kvasbunke hele året rundt 2
Minimum 5×5 m. sammenhængende krat af buske/træer 2
Løvfældende danske buske og træer i skel/hæk/hegn 1
Minimum 5 forskellige insektbestøvede buske og træer i haven 1
Uforstyrret jord under buske og træer i skel/hæk/hegn 2
   

Store træer og dødt ved

 
Minimum 1 stort træ – minimum 50 cm i stammediameter 2
Minimum 1 gammelt træ med døde grene og huller 4
Minimum 1 levende løvtræ med råd og hulhed i stammen 4
Minimum 1 død stamme, minimum. 2 meter lang og 40 cm i diameter 4
   

Urter og græsland

 
Blomsterbed: Minimum 30 m2 , minimum 10 arter 2
Uslået hjørne om sommeren: Minimum 30 m2 med minimum 10 arter 2
Artsrig plæne: Minimum 50 m2, med minimum 10 danske planter 2
Grønt tag med planter: Minimum 10 m2 1
Grønt tag med planter: Minimum 100 m2 1
Minimum 30 m2 med minimum 20 danske plantearter 2
Minimum 100 m2 med minimum 20 danske plantearter 3
   

Eng og vandhul

 
Fugtige/våde områder med eng- og moseplanter, minimum 20 m2 4
Vandhul/havedam 2
andhul/havedam, uden fisk 2
   

Mineraljord, diger og volde

 
Minimum 30 m2 grus, sand, småsten eller brosten 1
Stendige, minimum 50 cm højt, 4 meter langt 2
Jordvold eller skrænt, minimum 50 cm høj, 4 meter lang 1
Bunke med sten/næringsfattig jord, minimum 50 cm høj og 5 m2 1
   

Husly til fugle, egern og flagermus

 
Redesteder med ynglende hulrugende fugle 2
Redesteder med ynglende pattedyr (fx flagermus) 3
   

Din have kan få fra 0 til 60 points i forhold til elementer, som kan fremme biodiversiteten. Ét sted i haven kan tælle med og give point
flere steder på kortet. Alle slags haver kan vurderes, men store haver vil have lettest ved at score højt.

Der findes næppe mange haver med 20 points eller derover, og en typisk almindelig have vil opnå under 10 points.

De fleste vil med en overkommelig indsats kunne opnå mellem 15 og 20 points i deres have.

Scorekortet er lånt fra Århus Universitet.

waves-spotbox

Bliv en del af det vilde selskab

VILDE VEJLE - et fællesskab for alle med interesse i biodiversitet og vild natur Er du for vild? Så klik her og følg VILDE VEJLE
Sidst opdateret: