Vores skove giver dig gode muligheder for at gå ture, køre mountainbike, bruge en hel dag i en skovhytte eller måske tage børnene med på skattejagt.

Frederikshåb Plantage
Frederikshåb Plantage
Skovidyl
Skovidyl
Naturskov
Naturskov
Jelling Skov
Jelling Skov

Skovene i Vejle

Skove pryder skråningerne i Vejle Ådal og markerer overgangen mellem Ådalen og det dyrkede land, mens stejle skræntskove omkranser fjordlandskabet. Vender du øjet mod vest finder du hedeslettens karakteristiske nåletræsplantager og nord på vokser unikke egekrat på kanten af Gudenådalen. Tæt på Vejle by finder du de bynære skove, Sønderskoven, Nørreskoven og Munkebjerg Skov med masser af friluftstilbud.

Skovplan med natur- og friluftszoner  

Skovplan - forvaltningsplan for kommuneskovene i Vejle Kommune 2023-2032 udstikker rammerne for den fremtidige udvikling og drift af skovene.

Kommuneskovene i Vejle Kommune understøtter mange formål. For at sikre en varieret skov med plads til natur, friluftsliv og bæredygtig produktion er kommuneskovene inddelt i zoner. Zoneringen styrer arealernes vægtning af natur- og friluftshensyn. Enhver skovbevoksning er derfor tildelt en naturzone og en friluftszone. De overordnede mål for skovene er vedtaget i Natur- og Friluftsstrategien.

Bilfri skove som forsøg

Vi har opsat kædebomme på 30 forskellige kommunale skovveje i en forsøgsperiode. Formålet er at nedbringe mængderne af hensmidt affald, støv og støj. Få overblik over vejene under Ophold og færdsel i skovene

Friluftsliv

Skovhytter, overdækkede borde- og bænkesæt, grill- og bålpladser, stisystemer, naturlegepladser, ruter for ryttere og mountainbikere og motionsbaner er blandt de mange tilbud, du finder i skovene. På kortet her kan du orientere dig om skovene og de mange muligheder, du finder derude.

Vejle Kommune ejer fem store skove - læs mere om skovene herunder.

 • Nørreskoven

  Download folder over Nørreskoven (PDF)

  Nørre Skoven, på nordsiden af Vejle Fjord, er meget populær. Stier og veje gør skoven let tilgængelig, og det kuperede terræn giver adgang til at nyde nogle fantastiske udsigtspunkter over fjorden. Her finder du de ældste skovbevoksninger i Vejle kommune. Den gamle højstammede bøgeskov er Nørreskovens særkende, og den er plantet engang i begyndelsen af 1700-tallet. Gammel bøgehøjskov findes ikke mere så mange steder i Danmark.

 • Sønderskoven

  Download en folder over Sønderskoven(PDF)

  OBS! Stien fra Søndermarkshallen ned til legepladsen i Sønderskoven er spærret.
  Søndermarkshallen skal udbygges. Arbejdet forventes færdig sommer 2024, hvorefter stien åbnes igen.

  Flere grønne bælter af skov kiler sig ind i byområderne i Vejle syd. Ca. 300 ha skov fordeler sig her over skovene: Sønderskov, Tordenballe Skov, Vindinggård Skov, Pugedal Skov, Pedersholm Skov, Mørkedal Skov og Vester Skov. Isranden har her efterladt et storslået landskab med stejle skrænter og bakker, dybe kløfter og markante dødishuller. Her vokser bøgeskov og blandet nåleskov, og rislende bække og væld gennemstrømmer området. Sønderskoven har tilhørt byen siden 1498, hvor et kongeligt brev fortæller, at byens borgere havde brugsrettigheder til skoven, formentlig til græsning og hugst.

 • Munkebjerg Skov

  Download en folder over Munkebjerg Skov (PDF)

  Munkebjerg Skov er kendt for sine storslåede udsigter og særprægede natur, men er måske mest berømt for sine bøge, der siges at være de første, der springer ud, når foråret bryder løs i Danmark. Med en beliggenhed i stærkt kuperet terræn og en jordbund, der veksler fra ler og næringsrig muld til sand, sten og grus, finder du her en utroligt varieret natur og et flot landskab med store udsigter over Vejle Fjord. Bøgen, der nok har vokset på skrænterne, siden de indvandrede for omkring 3000 år siden, er nabo til bevoksninger af gran og fyr. Dybe og snævre smeltevandsslugter gennemskærer mange steder skoven, hvor de fineste bække risler lifligt over sten og stammer.

 • Haraldskær Skov

  Download en folder over Nedre Vejle Ådal/Haraldskær Skov (PDF)

  Haraldskær Skov ligger på de stejle skrænter på sydsiden af Vejle Å. Her er plantet 40 ha ny skov mellem 1990 og 2002, herunder Jubilæumsskoven, hvor både æble- og blommetræer vokser langs med vejene, så du kan få lidt at smage på, hvis du er på tur, når frugterne er modne. Haraldskær Skov er hjemsted for en af landets største bestande af grævling. Det er den blandede nåle- og løvskov i det bakkede terræn og de fredelige omgivelser, der gør skoven til et perfekt sted for grævlingen. 5 gravsystemer huser omkring 25-30 grævlinger her.

 • Give Museumsskov

  Give Museumsskov ligger i tilknytning til Give-Egnens Museum. Skoven er domineret af granskov, med indblandinger af løvtræer hist og her. I skovbunden er tykke lag af nåle, nogle steder prydet med et grønt lag af mos.

 • Give Plantage

  Download en folder over vandreruter i Give Plantage (PDF)

  Give Plantage er en privat skov, der er ejet af en kreds af anpartshavere. Den blev grundlagt i 1867 af folk fra egnen, med støtte fra andre fremsynede mænd og med faglig hjælp fra Hedeselskabet. Du kan downloade en folder der guider dig en tur rundt i Give Plantage med fortællinger om skovens beplantninger og historie. Kom med på tur og bliv klogere på skovens træer.

 • Store Grundet Sundhedsskov

  Store Grundet Sundhedsskov er ganske bynær med sin beliggenhed mellem boligområdet Store og Lille Grundet, Vejle Sygehus og som genbo til Grejsdalen. Vejle Kommune købte i 2017 den 63 hektar store Store Grundet skov og er i gang med at indrette skoven til Danmarks største sundhedsskov. Sundhedsskoven vil være et naturligt åndehul for alle slags borgere, der ønsker at komme ned i gear.  Skoven byder på stejle skrænter, naturlige kilder samt bål- og siddepladser.

Sidst opdateret: