Store Grundet Sundhedsskov ligger i den sydlige del af Grejsdalen. Det er er en lang smal skov beliggende på skrænter, der er så stejle at bebyggelse er næsten umulig, hvilket har betydet, at denne kile af skov er bevaret helt ind til Vejles bymidte. Det kuperede terræn, kilder og fugtige områder giver en skov med stor variation. Skoven har mange bevoksninger med unge træer og få store gamle træer. Nu drives skoven, så den udvikler et større naturskovspræg ligesom Vejle Kommunes øvrige skove.

Inden du tager afsted

Du kan forberede din tur til Sundhedsskoven med nyttige informationer her. Hvis du ønsker at have informationerne, og evt. et kort over ruterne med på din tur, kan du hente filerne herunder og have dem med på din smarttelefon eller måske printet. Vandretursfolderen kan også hentes i Økolariet og hos Visit Vejle.

Om skoven

Naturen

I Store Grundet Sundhedsskov er der flere områder med værdifuld natur. Mellem jernbanen og Store Grundet Skovvej er skovsumpe, hvor træerne i stillestående vand og skaber en lysåben skov med høj biodiversitet.

Skoven er også et af de få levesteder for bøgeløber – som er en af Danmarks mest sjældne og smukkeste biller. Bøgeløberen har et blåviolet skær, og ligner næsten en lille blå juvel, når den hurtigt bevæger sig hen over skovbunden.

Hvis du er heldig, kan du se sortspætten. Du er ikke i tvivl, når du ser en sortspætte, for med sine 40 cm er sortspætten Europas største spætte, og så er den knaldsort med rød top.

Ro og nærvær for alle

En øget viden om naturens betydning for sundhed samt nærvær til flere sundhedsinstitutioner, har inspireret til at udvikle den kommunalt ejede del af Store Grundet Skov til en sundhedsskov.

I skoven etableres faciliteter, som fremmer oplevelse af naturen, nærvær i nuet og ro. Hermed supplerer faciliteterne i Store Grundet Sundhedsskov de øvrige bynære skove, som bl.a. er indrettet til oplevelser i børnehøjde og kørsel med MTB.

Rundt i Store Grundet Sundhedsskov findes forskellige samlingssteder og siddepladser, som inspirerer til ophold og nærvær. Stederne vil indbyde til at sidde ned, opleve naturen på netop dette sted – duftene, farverne, vinden, store og små planter – og bare være tilstede.

Forløb for folk i svære livssituationer

Faciliteterne i skoven er også indrettet til at sundhedspersonale kan afholde forløb og træningsaktiviteter for borgere ramt af sygdom eller i andre svære livssituationer, så de kan bruge naturen til at styrke deres mentale sundhed.

I kortere perioder kan samlingssteder og mindre områder være reserverede af sundhedspersonale til forløb for fx personer ramt af stress. Når dette sker, vil vi bede dig om at tage hensyn og bruge andre områder af skoven. På forhånd tak.

Udsigtspunkter

På de to udsigtssteder: Høje Knøs i nord og Troldetoppen i syd får du flotte udsigter ud over Grejsdalen og Vejle By. Udsigterne varierer over året, afhængig af om der er blade på træerne eller ej.

Historien om Moster Karens Fold

Den åbne plads i den sydlige del af skoven er tidligere blevet anvendt som hestefold, mens navnet Karen refererer til en moster til tredje generation i Niels Skou familien, som har boet i huset syd for det åbne område.

Niels Skou, født i 1853, er første generation i Niels Skou familien. Han købte i starten af 1900-tallet Lille Grundet og Store Grundet og besad som godsejer med 1.200 hektar alle jorderne omkring Grundet. Han var i en periode den største hestehandler i Danmark, og gjorde Vejle til centrum for dansk hestehandel.

Siden har flere generationer af Niels Skous familie ejet forskellige dele af området i og omkring Lille og Store Grundet.

En skov for alle

I Store Grundet Sundhedsskov er det målet, at alle får gode muligheder for at bruge skoven som et frirum. Dette kræver, at der tages ekstra hensyn til borgere, som står i en vanskelig livssituation.

Derfor en opfordring til at tage hensyn til hinanden og naturen. Husk også: ”Ta’ dit affald med hjem og hold hunden i snor”.

Udvikling i skoven

De kommende år vil vi etablere siddepladser og samlingssteder forskellige steder i skoven. Der bliver også bygget et toilet og anlagt en skovsansehave på Moster Karens Fold.

Faciliteter i Store Grundet Sundhedsskov er etableret med støtte fra TrygFonden, 15. Juni Fonden og Friluftsrådet.

Inspiration til ro og nærvær

  • Gå langsomt – gerne i meget lavere tempo end du plejer, og giv tid til mere fokus på omgivelserne
  • Brug forskellige sanser – fx lugtesansen – gnub et blad og duft til det
  • Gå stille – uden at snakke – også selvom du går sammen med andre
  • Mærk balancesansen ved at fokusere på bevægelse og dine fødder – gå evt. uden for stier og oplev skovbunden

Ture i skoven

Grøn rute: Den Lille Rundtur (ikke afmærket)

Du kan begynde, hvor Troldestien møder Store Grundet Skovvej. Stien er uden belægning.

Langs stien findes sten, stubbe og træstammer, hvor det er muligt at styrke balance og motorik.

Samlingssteder, bænke og et plateau rundt om et stort nåletræ indbyder til at sidde ned.

Rød rute: Bakkestien - 1,5 km

Rundtur langs skråningen, over Moster Karens Fold og ned af Hulvejsstien på stier med forskellig belægning.

Med start ved Sygehusets gamle P-hus fører nogle trin ind i skoven ad en sti uden belægning langs skrænten af skoven op til den åbne plads; Moster Karens Fold.

Kryds Moster Karens Fold og gå mod nord rundt om boligerne på stien med knust granit, og ned af den asfalterede Lille Grundet Hulvej.

Blå rute: Trolderuten - 1,5 km

Rundtur via Beriderbakken, Troldestien og Store Grundet Skovvej på skovveje, hvor størstedelen er stier belagt med knust granit.

Du kan starte med at gå op af Beriderbakken og fortsætte ligeud forbi den åbne plads Moster Karens Fold.

Med start ved Kræftpatienternes Hus kan I gå op af Beriderbakken og fortsætte ligeud ad Hulvejsstien op forbi den åbne plads Moster Karens Fold. Herefter følger I Troldestien, som har en afstikker til udsigtspunktet, Troldetoppen, med udsigt over Vejle By. Stien går derefter stejlt ned mod Store Grundet Skovvej, som kan følges tilbage til udgangspunktet.

Sort rute: Skoven rundt - 5,5 km

Rundtur via Store Grundet Skovvej, Høje Knøs Stien, Skovbrynet og Beriderbakken på skovveje og stier belagt med knust granit.

Med start ved Beriderbakken kan man følge Store Grundet Skovvej ud gennem skoven, som også er den første del af Grejsdalstien. Herefter drejer man af mod Høje Knøs – hvor en meget stejl sti langs vandløbet fører op til et flot udsigtspunkt. Herefter følges vejen over til skovbrynet og tilbage langs skovbrynet mod øst.

Orange rute: Grejsdalsstien - 16 km

Smuk vandrerute på 16 km til Jelling.

Du kan tage toget retur til Vejle fra Jelling. Se mere i folderen om Grejsdalsstien.

Generelt om skovene i Vejle

Omkring Vejle møder du et dramatisk landskab og en enestående natur. Kysterne og ådalene beklædes af de fineste skræntskove, gennemskåret af smeltevandsslugter med rislende bække og fugtige områder.

Vejle Kommune har i mere end 100 år ejet skov og ejer i dag mere end 1.000 hektar skov. Det er blandt andet de bynære skove, som Sønderskoven, Nørreskoven og Store Grundet Sundhedsskov.

Det er centralt, at de kommunale skove er attraktive natur- og friluftssteder for byens borgere. I løbet af årene er der etableret stier, naturlegepladser, dyrehave, MTB-spor, ridesti, motionsbane, klatrepark, hundeskove og bålhytter i de forskellige skove.

For at tilgodese den øgede efterspørgsel på muligheder for friluftsliv i naturen købte Vejle Kommune i 2017 den sydelig del af Store Grundet Skov, og udvikler den til en skov til ro og nærvær.

Find vandreruter og overnatning i det fri i Vejleområdet på udeliv.vejle.dk, hvor du også kan booke shelters. Læs mere om vores friluftsaktiviteter på vejle.dk eller visitvejle.dk. For booking af naturvejledning se okolariet.dk

Sidst opdateret: