Når du går, cykler, rider eller lufter hund, skal du vide, hvilke regler der gælder hvor. Der er stor forskel på, om du er i et offentligt ejet område eller i et område, der er privatejet.

Mmmmmmm - vi elsker gæster i naturen ... Det er ikke ulven, du skal frygte ude i naturen. Det er uregerlige Bjørn. Men klik på billedet her, se filemen og følg blot de vigtigste regler for færdsel i naturen, så bli'r han glad. :-)

Hvordan må jeg færdes i naturen

Her kan du se den komplette oversigt over, hvor og hvordan du må færdes i naturen: Adgangsvejledning (mst.dk)

Hvor er jeg - på offentligt eller privat areal?

Når du er ude i naturen, er der forskel på reglerne for færdsel på privat jord og færdsel på offentligt areal. 

Vi byder på mere end 800 km vandreruter i Vejle Kommune, og omkring 75% af dem ligger på privatejet jord.

På kortet nedenfor kan du zoome ind eller ud og se, om du befinder dig på offentligt areal eller ej. 

OBS! Ved at slå den lille kompasnål til øverst tv på kortet, kan du se, præcist hvor du befinder dig på kortet. (Det kræver dog, at du tillader din digitale enhed at dele din position). 
Og hvis du klikker på ruten (røde, gule, blå og orange streger på kortet) får du en pop-up med kort information om ruten.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvor må jeg gå og gøre ophold?

  Døgnet rundt må du gå:

  • overalt i offentlige skove, undtaget i områder med nyplantede træer og i indhegninger
  • på strande og klitfredede arealer
  • på offentlige udyrkede arealer
  • på veje og stier i det åbne land (du må ikke gøre ophold)

   

  Fra kl. 6 om morgenen til solnedgang må du gå:

  • på private udyrkede arealer, men ikke hvis arealerne er indhegnede, og der ikke er lovlig adgang til dem
  • på veje og stier i private skove (du må ikke gøre ophold)
 • Hvor tæt på beboelse må jeg gøre ophold?

  Du skal holde følgende afstande til beboelse, når du gør ophold:

  • 150 meter i private skov og på private udyrkede arealer
  • 50 meter i offentlige skove, på private strande og på private klitfredede arealer

   

 • Hvor må jeg cykle og køre på mountainbike?

  På cykel  

  Døgnet rundt må du cykle på veje og stier, der er egnet til en almindelig robust cykel:

  • i offentlige skove
  • i klitfredede arealer
  • på udyrkede arealer

   

  Fra kl. 6 om morgenen til solnedgang må du cykle på veje og stier, der er egnet til en almindelig robust cykel:

  • i private skove

   

  På mountainbike

  Du må køre på:

  • veje og stier, der er egnet til en almindelig robust cykel.
   (I private skove, må du ikke køre fra solnedgang til kl 6 næste morgen)
  • særligt afmærkede mountainbikespor

   

  Du må ikke køre på:

  • trampestier, hvor du ikke kan køre med en almindelig robust cykel
  • fortidsminder, gravhøje, jord- og stendiger, grævlingegrave og lignende.
  • stier med trapper, længere boardwalks og lignende anordninger
  • stier hvor der er forbudskilt mod MTB eller cykel (er du i tvivl om skiltet er lovligt, skal du kontakte kommunen.)

   

  Du bør undgå at køre på:

  • afmærkede ridestier og stier lavet specifikt til gående.
  • stier og veje, hvor der er mange skovgæster.
  • i indhegninger til dyr, hvor der er lovlig adgang eksempelvis gennem klaplåger eller lignende,
  • mudrede eller våde stier, eller stier som på anden måde hurtigt bliver kørt op – eventuelt periodevis efter vejrlig.

   

  Husk, at du altid skal køre ansvarligt og vise hensyn. MTB'erens kodeks er:
  "Hold den gode tone og tænk som en gående, når du kører MTB!"

  Du kan læse Mountainbikerens naturlov på Friluftsrådets hjemmeside

 • Hvor må jeg ride?

  Du må ride:

  • på veje med asfalt, stenlagte veje og grusveje, der er bredere end 2,5 meter i offentlige skove
  • i skovbunden i offentlige skove dog ikke i områder med nye planter og unge træer
  • på private fællesveje i private skove, med mindre ejeren har sat skilte op med ridning forbudt.
   (I private skove, må du ikke ride fra solnedgang til kl 6 næste morgen) 
  • på veje og stier i det åbne land, med mindre ejeren har sat skilte op med ridning forbudt
  • på sandet på strande langs Vejle Fjord i perioden 1. september til 31 maj, men kun hvis du kan komme lovligt ned til stranden. Det kan enten være ad stier og veje eller over den del af stranden, hvor der vokser planter

   

  Du må ikke ride:

  • på fortidsminder, gravhøje, diger
  • på dyrkede marker
  • på udyrkede arealer, brakmarker og stubmarker med mindre du har en tilladelse fra ejeren 
  • i indhegninger, klitter, rørskov, haver og på gårdspladser i offentlige skove

   

  Du må bade med din hest:

  • i søer, hvis du har ejerens tilladelse
  • i Vejle Fjord, hvis du overholder reglerne for, hvor og hvornår du må ride på strandene
 • Hvor må jeg lufte min hund?

  Hvis du har din hund i snor, må du lufte den:

  • i offentlige skove
  • på veje og stier i private skove
  • på strande og klitfredede arealer
  • på offentlige udyrkede arealer
  • på private udyrkede arealer
  • på veje og stier i det åbne land

   

  Hvis du ikke har din hund i snor, må du lufte den:

  • i hundeskove
  • på strande fra 1. oktober til 31. marts

   

  Husk, at din hund ikke må bade på strande med Blå Flag i fra 1. maj til 15. september.

 • Hvor må jeg overnatte i det fri?

  Du må overnatte i det fri:

  • på stranden (du må ikke slå telt eller lignende op)

   

  Du må slå telt op:

  • på lejr- og shelterpladser (bemærk du skal tit booke shelters på forhånd)
  • i særligt udpegede skove med fri teltning

   

  Se skove med fri teltning på udinaturen.dk.

  Book vores shelters på udeliv.dk.

  Book Naturstyrelsens shelters.

 • Hvor må jeg tænde bål?

  Du må tænde bål:

  • på lovlige bålpladser, hvis der ikke på grund af tørke er forbud mod bål
  • på ubevoksede strandbredder.

   

  Du må ikke tænde bål:

  • i skove på nær på lovlige bålpladser
  • på udyrkede arealer på nær på lovlige bålpladser
  • på klitfredede arealer, der er bevoksede med planter, buske og træer.

   

  Husk, at når du tænder bål i naturen, skal bålet være mindst 15 meter fra bevoksninger med nåletræ, arealer med lyng, afgrøder på marker og andet, der let kan blive tændt af ilden og brænde.

 • Hvor må jeg fiske?

  Du må fiske i:

  • "put and take" søer mod betaling
  • Vejle Fjord, undtaget i fredningsbælter. Du kan læse om og se fredningsbælterne på Fiskeristyrelsens hjemmeside
  • naturlige søer og på vandløb, hvis du har ejers tilladelse
  • søer og på vandløbsstrækninger, som du har købt fiskekort til. Fiskekort kan du købe ved den lokale sportsfiskerforening
  • vandløb og søer, hvor vi har besluttet, at der er frit fiskeri.

   

  Husk, at hvis du er mellem 18 og 65 år, må du kun fiske, hvis du har et fisketegn. Du kan købe dit fisketegn her. Du behøver ikke fisketegn for at fiske i "put and take" søer.

  Husk, at du altid skal overholde mindstemål og fredningstider for de enkelte arter af fisk. Du kan se mindstemål og fredningstider på hjemmesiden "fisketegn.dk".

  For gode råd og information om færdsel i forbindelse med lystfiskeri i Landbrugs- og Fiskeristyrelsens folder Lystfiskere – Fiskepleje og fiskeriregler (PDF).

 • Hvor må jeg gå på jagt?

  Du må gå på jagt på:

  • søer og vandløb, hvor din grund ligger op til vandet. Bemærk, din jagtret gælder kun på den del af vandet, der ligger tættere på din ejendom end nogen anden ejendom
  • havet, undtaget i:
   • jagtfrie sommerhusområder
   • jagtfrie byzoneområder
   • motorjagtfrie områder
   • natur- og vildtreservater
  • din ejendom, hvis den er et sammenhængende areal på mindst 1 hektar. Et areal er sammenhængende, selv om det eventuelt gennemskæres af vej eller jernbane, hvis du kan krydse disse lovligt til fods.

   

  Særlige forhold du skal være opmærksom på:

  • Hvis dine sammenhængende arealer på din ejendom er under 5 hektar må kun du og din husstand gå på jagt.
  • Hvis dine sammenhængende arealer på din ejendom er over 5 hektar må du også invitere jagtgæster, låne eller leje din jagtret ud.
  • Hvis de sammenhængende arealer på din ejendom er mindre end 5 hektar, og du gerne vil have en jagtkammerat med eller leje jagten ud, må du lave en naboaftale, hvis din nabo har et jagtareal, som sammen med dit er mere end 5 hektar.

   

  Se hvor du må jage, og hvor du ikke må jage på havet på Naturstyrelsens kort. 

  Husk, du skal altid have et gyldigt jagttegn for at gå på jagt i Danmark, og du skal overholde jagttiden for de enkelte dyr.

  Du må ikke afgive skud inden for en afstand af 50 meter fra beboelsesbygninger, medmindre der foreligger samtykke fra beboeren.

 • Må jeg gå ud på isen om vinteren?

  Det er forbudt at færdes på isen på Vejle Fjord og offentlige søer i kommunen.

  Vi opsætter ikke forbudsskilte. 

  Politiet udsteder bøde, hvis du ikke overholder dette forbud.

  Kun i helt særlige tilfælde tillader vi færdsel på is, og vi vil sætte tydelige skilte op som viser, at færdsel på isen er tilladt.

  Anbefalinger om sikkerhed for is på søer

  • Is der er mere en 13 cm tyk er ingen garanti for, at isen er sikker at færdes på.
  • Små, lavvandede søer fryser hurtigt til.
  • Dybe og store søer tager lang tid om at fryse ordentlig til.
  • Sne fungerer som en dyne, der beskytter søen mod frost. Er isen dækket med sne, tager det lang tid, før isen kan bære.
  • Saltvand fryser ikke så hurtigt som ferskvand.
  • Tidevandet i fjorden samt udløb fra åer og bække gør isen særdeles ustabil på fjorden. 

  Du kan læse mere om sikkerhed på isen på Trygfondens hjemmeside. 

Sidst opdateret: