Egtvedpigens Fodspor skifter navn til 'Dagsvandreruten Egtved Ådal'. Den er dog fortsat lukket. Ruten skal nemlig omlægges nogle steder, og det skal først godkendes i Fredningsnævnet, før du igen kan vandre ruten i den smukke ådal.

Klima, Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune har den 5. september 2022 besluttet at åbne en dagsvandrerute i Egtved ådal i stedet for Egtvedpigens Fodspor. Den nye rute kommer til at hedde 'Dagsvandrerute i Egtved Ådal'.

I store træk bliver ruten den samme, men en af forudsætningerne for, at du igen kan vandre den smukke rute, er dog Fredningsnævnets godkendelse af nogle ruteomlægninger. Det vides ikke, hvor længe det vil tage.

Det er planen, at den omlagte rute skal opdateres med ny skiltning og adfærdsregler, når godkendelsen fra Fredningsnævnet er på plads.

Den ekstraordinære søgning mod naturen under corona-krisen ramte Egtvedpigens Fodspor så voldsomt i foråret 2021, at Vejle Kommune ikke kunne forsvare at holde ruten åben. Ruten var ikke dimensioneret til så mange brugere, der opstod et uforudset stort slid på naturen. Lokale beboere i området oplevede parkerede biler overalt, toiletpapir langs stierne, affald i naturen, løse hunde og færdsel uden for de afmærkede stier.

Udsigt over Vejle Å dal ved Egtvedpigens Fodspor
Egtvedpigens Fodspor skifter navn til 'Dagsvandrerute i Egtved Ådal' og er fortsat lukket. Fredningsnævnet skal først godkende nye omlægninger før ruten kan genåbnes.
Sidst opdateret: