Vandreruterne ved Vejle og Egtved Ådale fører dig gennem et af Danmarks smukkeste naturområder. Her forenes Vejle og Egtved Ådale i et unikt og storslået landskab med dybe tunnel- og erosionsdale, som istiden har skabt.

Udsigt over Egtved Ådal - tæt ved Tyvkrog.
Udsigt over Egtved Ådal - tæt ved Tyvkrog.
Vejle Å snor sig gennem landskabet.
Vejle Å snor sig gennem landskabet.
Heste eller kvæg græsser i naturen for at holde det lysåbent, så urter og planter spredes til glæde for sommerfugle og insekter.
Heste eller kvæg græsser i naturen for at holde det lysåbent, så urter og planter spredes til glæde for sommerfugle og insekter.
Området byder på masser af smukke vandreruter hele året - og i al slags vejr.  Her et decemberbillede fra området ved Spjarupgaard.
Området byder på masser af smukke vandreruter hele året - og i al slags vejr. Her et decemberbillede fra området ved Spjarupgaard.

Mosaikker af forskellige naturtyper og storslåede former med bakker, skråninger og flade, udstrakte dalstrøg åbner sig for øjet med den ene bjerg-
tagende udsigt efter den anden i området hvor Egtved Ådal møder Vejle Ådal.

Terrænet er meget kuperet på flere af ruterne, der primært forløber på trampestier med enkelte forløb på asfalt og grusveje. Over de vådeste partier er der bygget gangbroer eller udlagt trædesten. Vandtæt fodtøj anbefales dog i våde perioder.

Størstedelen af området er fredet. Naturen forvaltes flere steder med heste og kvæg. Derfor skal du nogle steder igennem hegninger enten via låger i hegnet eller stenter.

 

Ådale skabt af istiden

Vejle Ådal er Østjyllands længste og mest markante tunneldal. Det er flere tusind års erosion fra sidste istids, som har dannet den mere end 20 km lange dal. Enorme mængder af smeltevand løb under den tykke iskappe.

Egtved Å ligger i et smalt dalstrøg. Landskabet veksler mellem åbne overdrev og tætte bevoksninger. Indimellem er der ekstensive landbrugsarealer og søer.

Vejle Å løber gennem et mere åbent landskab med frodige, grønne enge og kær i dalbunden, og med tørre, næringsfattige overdrev på ådalenes skrænter. Her er enge og krat, så langt øjet rækker, indrammet af dalskrænter, som bugter sig langs med åløbet.

 

Nybjerg Mølle fredningen

Egtved Ådal ruten går gennem et område, der blev fredet ved en stor landskabsfredning i 1980.
Det store sammenhængende område kan opleves via et netværk af flere markerede vandreruter.

 

Nybjerg Mølle

Af de 35 møller, der gennem de sidste 1.000 år har ligget ved Vejle Å og dens sideløb, står kun Nybjerg Mølle tilbage med sine to etager fra 1850. Møllen nævnes i historiebøgerne dog allerede i 1548. Efter en omfattende istandsættelse blev møllen fredet i 1959. Der blev malet mel helt frem til 1991 for det biodynamiske firma, Helius. I dag er møllen privat bolig.

 

Udsigt over to ådale

Fra toppen af Runkenbjerg kan du opleve Vejle Å og Egtved Å forenes med en smuk og bjergtagende udsigt ind i dallandskaberne og med en mosaik af forskellige naturtyper.

De to åer kommer henholdsvis fra syd og nord, og løber sammen mod øst gennem den brede Vejle Ådal. Vandet ender til sidst i Vejle fjord.

 

 

Bindeballe Købmandsgård er næsten et museum i sig selv. Har kan du proviantere til turen eller nyde kaffe og kage i caféen.
Bindeballe Købmandsgård er næsten et museum i sig selv. Har kan du proviantere til turen eller nyde kaffe og kage i caféen.

Egtvedpigens Gravhøj

Ved Egtved Holt kan der laves en afstikker til Egtvedpigens rekonstruerede gravhøj. Egtvedpigen er et af Danmarkshistoriens vigtigste og mest velbevarede bronze-alderfund, der blev fundet i 1921.

Den unge kvinde på 16-18 år døde en sommerdag i året 1370 f. Kr. her i ådalen. Hun blev begravet i en egetræskiste sammen med sine personlige ejendele. Inde i gravhøjen blev hun forseglet som en mageløs tidskapsel fra bronzealderen for mere end 3.000 år siden.

I bronzealderen var der mere end 50 gravhøje tæt på Egtvedpigens gravhøj. De fleste er væk, men der gemmer sig stadig en årtusindlang historie i jorden under dine fødder, og vi har næsten den samme, smukke udsigt ud over ådalen, som Egtvedpigen.

 

Købmandsgård fra gamle dage

Ved Bindeballestien er der mulighed for at besøge Bindeballe Købmandsgård, som kombinerer en gammeldags købmands-
forretning med museum og café i et hyggeligt og afslappet miljø.

Her er også mulighed for overnatning i telt, shelter eller hytte.

Den gamle stationsbygning fra Vandelbanen tjener som køkken- og opholdsfaciliteter for dem, der vælger teltovernatning.

 

Stier på nedlagt jernbane

En del af vandrestierne følger den nedlagte Vandelbane, som var i drift fra 1897 til 1957. Først mellem Vejle og Vandel og senere mellem Vandel og Grindsted.

Banen transporterede blandt andet gods til De Forenede Papir-fabrikker ved Haraldskær Fabrik og Vingsted Mølle samt mergel og kalk til jordforbedring af den flade hede mellem Vandel og Grindsted.

I dag er den nedlagte jernbane en vigtig del af friluftslivet. Bindeballestien, Kyst til Kyst ruten, Hærvejen og Kong Rans Togt har et del af forløbet på stien.

 

Tørskind Grusgrav

På kanten af ådalen ved Tørskind er der tidligere udvundet sand og grus. I dag formidler grusgraven med rum og skulpturer de mægtige kræfter, der har virket til ådalens dannelse.

Billedhuggeren Robert Jacobsen og franskmanden Jean Clareboudt, har skabt de store landskabsskulpturer i det storslåede landskab.

Grusgraven er åben 24/7, og der er gratis adgang. Her finder du også den lille vandrerute 'Tidssrejse ved Tørskind' med fortællinger om ådalens natur og historie.

 

Et landskab i forandring

I slutningen af 1800-tallet og ind i 1900-tallet blev Vejle Å reguleret. Tørveengene blev drænet og engvandingsanlæg så dagens lys. Derfor er tørvejorden i dag sunket langt over en meter. Det sker, fordi bakterier, svampe og jorddyr omsætter den organiske del af jorden, når der er ilt tilstede.

Den intensive landbrugsdrift er nu ophørt, og flere steder er åen slynget tilbage i sit naturlige løb. De fugtige lavbundsjorde langs åen er med til at lagre CO₂ og tilbageholde næringsstoffer, så de ikke ender i fjorden.

 

Sejlads og fiskeri

Du kan sejle med kajak og kano på Vejle Å fra Tørskind Bro og ind til Vejle fra d. 16.06-31.12.
Sejltilladelser kan købes på udeliv.vejle.dk

 

Klik på kortet

På kortet nedenfor kan du trykke på en rute eller et piktogram og få mere at vide om stedet:

Isfuglen findes i både Vejle og Egtved Ådale.
Isfuglen findes i både Vejle og Egtved Ådale.
Odderen trives igen i åerne.
Odderen trives igen i åerne.
Der er flere sjældne arter i Vejle Ådal og på overdrevene langs Egtved Ådal. Her er det majgøgeurt fra Vejle Ådal
Der er flere sjældne arter i Vejle Ådal og på overdrevene langs Egtved Ådal. Her er det majgøgeurt fra Vejle Ådal
I både Vejle og Egtved Å lever den smukke, rødplettede bækørred.
I både Vejle og Egtved Å lever den smukke, rødplettede bækørred.
Sidst opdateret: