Floder, gletsjere og smeltevand har formet landskabet i Grejsdalen ved Fårup Sø, der regnes for et af de smukkeste i landet.

Naturoplevelser og vandreture i Grejsdalen
Udsigt ved Fårup Sø
Boardwalk i Rugballe Mose
Engblommer i Rugballe Mose

I området møder du kløfter, bløde bakker og lavninger beklædt af store skovpartier på den nordlige side af ådalen og som kontrast hertil, står sydsiden som et åbent agerlandskab, hvor dyrkede marker, overdrev og hegn tegner morænebakkernes bløde former. Her finder du 22 km vandreruter fordelt på 5 forskellige ture. Her er fine parkeringsmuligheder, infotavler, toilet og en kiosk for enden af Fårup Sø.

Badesø

Vandet i Fårup Sø er rent og du kan bade i søen. Vejle Kommune måler henover sommeren vandets indhold af baktierier, og du kan her på hjemmesiden følge med i måleresultaterne for vandets indhold af bakterier. Der er adgang til at bade via broen, som du finder ved den østlige ende af søen, hvor der ligger en kiosk.

Vandreruter og faciliteter 

Tryk på en rute eller en signatur og få mere at vide om vandremuligheder ved Fårup Sø og i Jelling Skov.

Du kan også hente en printet folder på biblioteket, hos VisitVejle eller i Økolariet.

Sidst opdateret: