Når du sejler på Vejle Fjord, skal du altid sejle efter søvejsreglerne. Ud over søvejsreglerne skal du kende reglerne for dit fartøj.

Regler for forskellige fartøjer

 • Generelle regler for at sejle med lystbåde på Vejle Fjord

  Hvis du vil sejle med lystbåd på Vejle Fjord, skal du overholde følgende regler.

  • Du må kun være i Havnebassinet i Vejle Havn, hvis du har en tilladelse fra Havnekontoret.
  • Du må kun sejle med lystbåd mellem Vejle Havn og Vejle Fjord i sejlrenden.
  • Du må ikke forhindre sejlads for fragtskibe inden for havnens område.
  • Du skal sikre dig, at der ikke er store skibe på vej ind i sejlranden, før du sejler fra Vejle Havn.
  • Du må højest sejle 3 knob i havnens bassiner.
  • Du må højest sejle 4 knob mellem Vejle Havn og Skyttehusodden.

   

  Få flere oplysninger på hjemmesiden for Vejle Lystbådehavn.

  Besøg også hjemmesiden for Brejning Lystbådehavn.

 • Særlige regler for motorbåde og sejlads med bræt fra kystzonen og indtil 300 meter fra kysten

  Hvis du vil sejle med motorbåd, gælder de samme regler, som når du sejler med lystbåd. Desuden har Sydøstjyllands Politi fastsat særlige regler for sejlads med motorbåd i en 300 meter zone fra kysten.

  • Du må kun sejle motorbåd under følgende betingelser:
   • Du må ikke genere anden sejlads.
   • Du må ikke genere badende.
   • Du må ikke støje unødigt, så det generer andre.
  • Du må højest sejle 5 knob inden for 300 meter zonen – efter Skyttehusodden. Hvis strømmen i fjorden medfører, at du ikke kan sejle din motorbåd sikkert ved en fart på højst 5 knob, må du øge hastigheden til den fart, der er nødvendig for, at du kan sejle sikkert.
  • Du må trække vandskiløbere med den nødvendige hastighed, men du skal sejle vinkelret på kystlinjen, og du må kun sejle, når der ikke er badende og sejlende i den retning, du sejler. Hvis du skal sætte vandskiløbere af ind mod kysten, skal du sænke din hastighed til højest 5 knob, før du drejer.
  • Du må kun trække vandskiløbere og lignende, hvis I er mindst 2 personer over 18 år i motorbåden, og I holder udkig både for og agter. Den ene af de 2 personer må gerne styre motorbåden.

   

  Læs mere i reglement for sejlads med motorbåde og for brætsejlads ud for kyststrækningen i Sydøstjyllands Politikreds.

  Du skal være opmærksom på, at du i mange tilfælde skal have et bevis til speedbåd, hvis du vil sejle en motorbåd.

  På Søfartsstyrelsens hjemmeside kan du tjekke, om du skal have et bevis til speedbåd, før du må sejle din motorbåd.

 • Særlige regler for at sejle med vandscootere

  Hvis du vil sejle med vandscooter, er der særlige regler, som du skal følge.

  • Du skal have et vandscooterbevis.
  • Du må ikke sejle i Vejle Inderfjord Vildtreservat.
   Vildtreservatet omfatter den inderste del af Vejle Fjord fra en nord-syd gående linje fra Tagesvejs udmunding i strandkanten på nordsiden af fjorden til Ibæk på sydsiden. 
   Reservatet omfatter også havnearealerne og en del af Vejle Å.
  • Ved havne og strande udenfor Vildtreservatet må du gerne sætte en scooter i vandet. Fx ved Brejning Lystbådehavn, slæbestedet ved Tirsbæk Strand m.fl.
  • Du skal være opmærksom på, at det ikke er tilladt at sejle nærmere end 300 meter fra kysten. Sejladsen skal inden for 300 meter fra kystlinjen foregå med en hastighed på maksimalt 5 knob vinkelret på kystlinjen. Der må alene foretages direkte gennemsejling af 300 meter zonen.

  Se kort og læs mere om Vejle Inderfjord Vildtreservat

  Få flere oplysninger om at sejle med vandscooterbevis på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

 • Regler og gode råd for wind- og kitesurfing

  Hvis du windsurfer, skal du sejle / surfe efter søvejsreglerne.

  • Du skal altid tage hensyn til andre surfere, svømmere, badende eller sejlere.
  • Du skal tage farten af, når du nærmer dig stranden, for du kan ikke se, om der ligger nogen i vandet foran bølgen. Træk dit udstyr det sidste stykke.

   

  Du kan læse mere på Trygfondens hjemmeside Respekt for vand.

 • Særligt for roere i både, kajakker og kanoer

  Robåde er ikke nævnt i søvejsreglerne, men du bør ikke ro inden for sejlruter og der, hvor andre skibe sejler.

   

  Du kan læse Søsportens Sikkerhedsråds folder Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak (PDF), hvis du vil vide mere.

Regler for både på land - og fjernelse af både på land

Der gælder særlige regler for at lægge sin båd op på kommunale strandarealer i Vejle kommune:

 • Mindre både uden motor (herunder joller) kan kortvarigt oplægges på det kommunale strandareal jf naturbeskyttelsesloven § 22, stk. 1.
  Ved »kortvarigt ophold« forstås i praksis almindeligvis et ophold, der ikke varer længere end en »dag«. Det kortvarige ophold må godt finde sted i nattetimerne.
 • Både, der vurderes til at have været oplagt i længere tid, bortkøres fra strandarealet.
 • Der vil blive påklistret et synligt mærke på både (herunder joller) 1 måned inden påtænkt bortkørsel, så ejere kan nå at fjerne deres ejendele.
 • Bortkørte både (herunder joller) oplægges i minimum 1 måned på mellemlager.
 • Både (herunder joller) vil efter 1 måned som udgangspunkt blive bortskaffet.
 • Vejle Kommune vil forsøge dialog med de respektive grundejerforeninger, hvor det er relevant.
Både, der vurderes til at have været oplagt i længere tid, bortkøres fra strandarealet.
Både, der vurderes til at have været oplagt i længere tid på Vejle Kommunes strande, vil blive fjernet.
Sidst opdateret: