Vejle Inderfjord er et vildtreservat. Reservatet ligger i den inderste del af Vejle Fjord. Reservatet omfatter også arealerne på havnen og en del af Vejle Å.

Se hvor vildtreservatet ligger

Hvad betyder reservatet for mig?

Inden for vildtreservatet må du ikke

  • gå på jagt
  • slå svømme- og vadefugle ihjel
  • indfange eller jage svømme- og vadefugle væk
  • ødelægge og samle æg
  • sejle med vandscooter

Læs mere om sejlads på Vejle Fjord på vores hjemmeside.

Sidst opdateret: