Den kommende vilde bibliotekshave vil både fremme biodiversitet og grønne fællesskaber.

Det Vilde Vejle Bibliotek
Det Vilde Vejle Bibliotek
Bibliotekets have laves om til biodiversitetshave med blomstereng, naturgræs, insekthoteller, kvasbunker og et stisystem med bænke, så man kan sidde og nyde det hele.
Bibliotekets have laves om til biodiversitetshave med blomstereng, naturgræs, insekthoteller, kvasbunker og et stisystem med bænke, så man kan sidde og nyde det hele.

En af indsatserne i Kultur- og Idrætsudvalgets klimaindsatser er arbejdet med udearealerne ved kulturinstitutionerne. Vejle Bibliotekerne er derfor i gang med at etablere en biodiversitetshave foran Vejle Bibliotek

Formålet med Biodiversitetshaven ved Vejle Bibliotek er dels at øge biodiversiteten på bibliotekets artsfattige græsarealer, men også at inspirere og formidle viden om biodiversitet, herunder hvordan man fremmer dette i egen have.

Derudover skal haven give plads til oplevelser, fællesskab og danne grobund for fremtidige samarbejder med lokale foreninger og andre aktører omkring natur og biodiversitet. Biblioteket vil med Biodiversitetshaven dermed både formidle og skabe netværk omkring natur og biodiversitet.

 

Biodiversitetshaven - åben for alle

Haven placeres i det areal der dannes mellem bibliotekets to fløje og der vil være mulighed for udgang til haven fra begge fløje. Haven anlægges som blomstereng og naturgræs med et stisystem, der fører rundt i mellem havens øvrige elementer. Her bliver plads til sommerfuglenes yndlingsblomster, hoteller til insekterne og kvasbunker om levesteder for kryb og kravl ;) og selvfølgelig bænke så man kan sidde og nyde det hele.

Med sin bynære placering vil biodiversitetshaven også kunne anvendes som rekreativt område, herunder for borgere, der normalt ikke har nem adgang til naturen. Ligesom borgere, der benytter området uden for biblioteket, har adgang til haven, der er åben og tilgængelig året rundt.

Målet er at Biodiversitetshaven anlægges i foråret 2022 og ambitionen er også at haven har potentiale til spille en vigtig rolle for arbejdet med den grønne omstilling, ikke alene for de mange brugere af biblioteket og udeområdet, men også for børn og unge i alle daginstitutioner og skoler samt for foreninger og aktører der har natur og biodiversitet som omdrejningspunkt.

 

Sidst opdateret: