Strategien for den gode overgang mellem folkeskolen og ungdomsuddannelse er en helhedsorienteret fælles rammebeskrivelse rettet mod ledelsesniveauet i folkeskolen og ungdomsuddannelserne samt Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Strategien sætter en konkret og anvisende retning for en styrket indsats omkring en endnu bedre overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelse, der skal bidrage til at:

  • understøtte den nationale målsætning
  • kvalificere elevernes uddannelsesvalg
  • øge optaget på erhvervsuddannelserne
  • lette overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse for eleverne fagligt, personligt og socialt
  • sikre at alle unge under 18 med afsluttet folkeskole tilbydes uddannelse/uddannelsesrettet aktivitet
  • skabe relationer på tværs af uddannelsesmiljøerne i Vejle
  • forpligte folkeskolerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning på at være brobyggere i uddannelsessystemet.

Her kan du downloade vores foldere om overgangen fra skole til ungdomsuddannelserne.

Sidst opdateret: