Her finder du information om modtagelsesundervisning og modersmålsundervisning

Modtagelsesundervisning

 • Undervisning af flersprogede elever

  Undervisningen, der omfatter børn fra hjem, hvor der tales et andet sprog end dansk, tilrettelægges efter Uddannelse & Lærings flersprogsstrategi. Den omfatter mål og handleplaner for flersprogede elever i Vejle Kommunes folkeskoler.

  Læs bekendtgørelsen på Retsinformations hjemmeside.

 • Supplerende undervisning i dansk som andetsprog

  Supplerende undervisning gives til elever indskrevet i en almindelig klasse, men med et særligt sprogligt behov. Undervisningen tilrettelægges og varetages i tæt tilknytning til den almindelige undervisning i fagene på klassen.

 • Basisundervisning i dansk som andetsprog

  Elever som endnu ikke har dansksproglige kompetencer på et niveau, der gør dem i stand til fuldt ud at følge undervisningen i en almindelig alderssvarende klasse, tilbydes basisundervisning i dansk som andetsprog.

  Eleverne går i en almindelig klasse, men har samtidig en del af deres timer på et modtagelseshold eller som enkeltintegreret elev.

 • Skriv dit barn op til skole

  Du skal henvende dig til din distriktsskole, for den har ansvaret for at modtage alle børn i distriktet.

  Her kan du finde din distriktsskole i Vejle Kommune.  

Modersmålsundervisning for elever med baggrund i et EU/EØS land eller Færøerne og Grønland

 • Formål

  Vejle Kommune tilbyder i overensstemmelse med loven modersmålsundervisning til elever med mindst en herboende forælder, der er statsborger i et andet EU- eller EØS land samt Færøerne eller Grønland.

  Formålet med at deltage i modersmålsundervisningen er, at eleverne vedligeholder og udviklinger kendskabet til modersmålet og får viden om forholdene i hjemlandet. Eleven får således mulighed for at forstå sin baggrund og beherske sproget.

 • Hvem og hvordan

  Modersmålsundervisningen gives til elever fra 0.- 9. klassetrin.
  Undervisningen er frivillig, og det er gratis for elever fra Vejle Kommune at deltage. 
  Interesserede elever uden for Vejle Kommune bedes rette henvendelse til deres egen kommune.

  Undervisningen vil foregå uden for almindelig skoletid, så vidt muligt på aldersinddelte hold.
  Undervisningen etableres, hvis der er tilmeldt minimum 12 elever til undervisningen i samme sprog, og hvis der kan tilbydes en kvalificeret lærer.
  Undervisningen placeres på en af Vejles Skoler på enten hverdage eller lørdage.

 • Tilmelding og frister

  • Børne- og Ungeforvaltningen danner hvert år i maj måned undervisningshold for det kommende skoleår.

  Fristen for tilmelding til efterfølgende skoleår er hvert år 31. maj.  Du vil få svar senest 15. juni.

   

Hvis du ikke bor i Vejle Kommune

Sidst opdateret: