Her kan du læse de regler politikerne har vedtaget om frit skolevalg i Vejle

Indskrivning, frit valg og klassedannelse

Ved indskrivning til 0. klasse danner skolen først antallet af klasser ud fra egne elever.
I henhold til reglerne om frit skolevalg kan der i 0. optages elever fra andre distrikter til og med elev nr. 24 i hver klasse.
For øvrige klassetrin kan der optages elever efter reglerne om frit skolevalg til og med elev nr. 26. For skoler med modtagerfunktion, i forhold til tosprogede elever gælder, at der ved klassedannelse skal sikres plads til modtageeleverne i de eksisterende klasser.
Forvaltningen kan dispensere fra ovenstående retningslinjer ud fra en samlet vurdering af klassedannelsen.
Såfremt der er ønske om optagelse fra flere elever fra andre distrikter end ovenstående giver mulighed for, lægger skolen følgende prioriterede rækkefølge til grund for

a) Søskende til elever, der allerede går på skolen
b) Tosprogede elever, der søger væk fra skoler med mange tosprogede og til skoler med få tosprogede
c) Afstand fra hjem til skole
d) Lodtrækning

Befordring

Elever der har valgt en anden skole end distriktsskolen, kan få gratis befordring, hvis følgende kriterier er opfyldt:

Afstand til og fra skole efter gældende regler. Afstanden gælder både distriktsskolen og den valgte skole.

At udgiften ikke overstiger den udgift, der er forbundet med transport til distriktsskolen.

At der kan benyttes eksisterende busrute.

Politisk vedtagne retningslinjer

 • Indskrivning, frit valg og klassedannelse

  Ved indskrivning til 0. klasse danner skolen først antallet af klasser ud fra egne elever.
  I henhold til reglerne om frit skolevalg kan der i 0. optages elever fra andre distrikter til og med elev nr. 24 i hver klasse.
  For øvrige klassetrin kan der optages elever efter reglerne om frit skolevalg til og med elev nr. 26. For skoler med modtagerfunktion, i forhold til tosprogede elever gælder, at der ved klassedannelse skal sikres plads til modtageeleverne i de eksisterende klasser.
  Forvaltningen kan dispensere fra ovenstående retningslinjer ud fra en samlet vurdering af klassedannelsen.
  Såfremt der er ønske om optagelse fra flere elever fra andre distrikter end ovenstående giver mulighed for, lægger skolen følgende prioriterede rækkefølge til grund for

  a) Søskende til elever, der allerede går på skolen
  b) Tosprogede elever, der søger væk fra skoler med mange tosprogede og til skoler med få tosprogede
  c) Afstand fra hjem til skole
  d) Lodtrækning

  Befordring
  Elever der har valgt en anden skole end distriktsskolen, kan få gratis befordring, hvis følgende kriterier er opfyldt:

  Afstand til og fra skole efter gældende regler. Afstanden gælder både distriktsskolen og den valgte skole.

  At udgiften ikke overstiger den udgift, der er forbundet med transport til distriktsskolen.

  At der kan benyttes eksisterende busrute.

Sidst opdateret: