Vejle Fælleselevråd har til formål at repræsentere alle elever og er deres stemme over for de lokale politikere, forvaltningsfolk, presse og andre interessenter inden for skoleområdet. Fælleselevrådet har til opgave at understøtte udviklingen af og interessen for elevdemokrati og medindflydelse på beslutninger, der vedrører ”det gode skoleliv” i Vejle Kommune.

I Vejle består Fælleselevrådet af 16 elever fra primært 7. og 8. og 9. klasse. Elever fra 7. og 8. vælges for 2 år ad gangen, mens elever fra 9. vælges for 1 år.

Rådet mødes 1 gang om måneden og har fast kontor i Farveriet.

Fælleselevrådet  arrangerer forskellige arrangementer for de lokale elevråd og udarbejder materialer som elevrådene kan bruge i deres arbejde lokalt.

Sidst opdateret: