Vi laver hvert år et notat om kvaliteten i folkeskolerne

Notat om kvalitet i Vejle Kommunes Skolevæsen

Notatet udarbejdes og behandles hvert år. Notatet bygger på oplysninger fra Undervisningsministeriet. Notatet behandles i Børne- og Familieudvalget. På baggrund af resultaterne er der dialog mellem skolerne og forvaltning.

Du kan finde notaterne i referaterne fra Børne- og Familieudvalgets dagsordner

Forældretilfredshedsundersøgelsen 2019

Stor forældretilfredshed i Vejle Kommune.
Over 13.000 har svaret på tilfredshedsundersøgelsen blandt forældre til børn i Vejle Kommunes skoler og dagtilbud, og den viser stor tilfredshed. I skolen er det 79% af forældrene, som enten er meget tilfredse eller tilfredse, mens tallet i Dagtilbud er på hele 92%.

Rapport om tilfredsheden med dagtilbud.
Rapport om tilfredsheden med folkeskolerne.
Kommenteret rapport over både dagtilbud og skole.

 

 

Forældretilfredshedsundersøgelse 2017

I januar 2017 er der gennemført forældretilfredshedsundersøgelse på skoleområdet og i dagtilbudsregi. 

Læs rapporten om skolerne her

Læs rapporten om dagtilbud her

Læs den samlede rapport og både skoler og dagtilbud her

 

Forældretilfredshedsundersøgelse i 2015

I februar-marts 2015 viste undersøgelsen generelt stor tilfredshed.

Forældretilfredshedsundersøgelsen vedrører over 6.000 børn i dagtilbud, og næsten 12.000 børn i skoletilbud.

På dagtilbudsområdet svarede 78,1% og på skoleområdet 73,5%, svarende til knap 13.500 besvarelser.

På dagtilbudsområdet er 9 ud af 10 forældre tilfredse eller meget tilfredse, mens det på skoleområdet er 3 ud af 4 som er tilfredse eller meget tilfredse.

 

Læs mere om undersøgelsens resultater i rapporterne her:

Samlet rapport for skole- og dagtilbudsområdet
Totalrapport for skoleområdet

Sidst opdateret: