Får du vand fra Mørkholt eller Gårslev Vandværk? Så skal du koge drikkevandet!

Vandværket har i dag fundet enterokokker (1 pr. 100 ml) i vandet. Derfor anbefaler embedslægen, at du koger dit drikkevand.
Læs mere om hvad du skal gøre

Hvor tilfredse er forældrene med folkeskolen i Vejle Kommune?

Vi laver hvert andet år en tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene til børn i folkeskolen i Vejle Kommune

Forældretilfredshedsundersøgelse 2017

I januar 2017 er der gennemført forældretilfredshedsundersøgelse på skoleområdet og i dagtilbudsregi. 

Læs rapporten om skolerne her

Læs rapporten om dagtilbud her

Læs den samlede rapport og både skoler og dagtilbud her

 

Forældretilfredshedsundersøgelse i 2015

I februar-marts 2015 viste undersøgelsen generelt stor tilfredshed.

Forældretilfredshedsundersøgelsen vedrører over 6.000 børn i dagtilbud, og næsten 12.000 børn i skoletilbud.

På dagtilbudsområdet svarede 78,1% og på skoleområdet 73,5%, svarende til knap 13.500 besvarelser.

På dagtilbudsområdet er 9 ud af 10 forældre tilfredse eller meget tilfredse, mens det på skoleområdet er 3 ud af 4 som er tilfredse eller meget tilfredse.

 

Læs mere om undersøgelsens resultater i rapporterne her:

Samlet rapport for skole- og dagtilbudsområdet
Totalrapport for skoleområdet

Sidst opdateret: 24. april 2017