Henvend dig direkte til skolen, hvis dit barn skal skifte skole, enten fordi I flytter til Vejle Kommune fra en anden kommune, eller hvis du/I ønsker barnet skal gå på en anden skole end distriktsskolen. Forældre har mulighed for at lade deres børn hjemmeundervise efter reglerne i lov om friskoler, private grundskoler m.m.

Skolerne i Vejle Kommune har hver deres skoledistrikt. Her finder du en liste over folkeskolerne.


Hvis du bor i distriktet, kan dit barn til hver en tid blive optaget på den lokale skole.
Ønsker du, at dit barn skal gå i en anden skole end distriktsskolen, kan du søge om det direkte ved den skole du gerne vil have dit barn til at gå på, ligegyldigt hvilken alder dit barn har (0. – 10. klasse).

Du har også mulighed for at lade dit barn gå i en privat skole. Her finder du en liste over private skoler.

 

Hjemmeundervisning

Forældre har mulighed for at lade deres børn hjemmeundervise efter reglerne i lov om friskoler, private grundskoler m.m.

 

 • Politisk vedtagne retningslinjer om frit skolevalg

  Indskrivning, frit valg og klassedannelse

  Ved indskrivning til 0. klasse danner skolen først antallet af klasser ud fra egne elever.
  I henhold til reglerne om frit skolevalg kan der i 0. optages elever fra andre distrikter til og med elev nr. 24 i hver klasse.
  For øvrige klassetrin kan der optages elever efter reglerne om frit skolevalg til og med elev nr. 26. For skoler med modtagerfunktion, i forhold til tosprogede elever gælder, at der ved klassedannelse skal sikres plads til modtageeleverne i de eksisterende klasser.
  Forvaltningen kan dispensere fra ovenstående retningslinjer ud fra en samlet vurdering af klassedannelsen.
  Såfremt der er ønske om optagelse fra flere elever fra andre distrikter end ovenstående giver mulighed for, lægger skolen følgende prioriterede rækkefølge til grund for

  a) Søskende til elever, der allerede går på skolen
  b) Tosprogede elever, der søger væk fra skoler med mange tosprogede og til skoler med få tosprogede
  c) Afstand fra hjem til skole
  d) Lodtrækning

  Befordring
  Elever der har valgt en anden skole end distriktsskolen, kan få gratis befordring, hvis følgende kriterier er opfyldt:

  Afstand til og fra skole efter gældende regler. Afstanden gælder både distriktsskolen og den valgte skole.

  At udgiften ikke overstiger den udgift, der er forbundet med transport til distriktsskolen.

  At der kan benyttes eksisterende busrute.

Sidst opdateret: