Her kan du finde et overblik over alle skoler i Vejle.

Skriv din adresse og få et overblik over skolerne nær dig.

Dit barn kan altid optages på den lokale skole, hvis du bor i skolens distrikt

Her finder du en liste over folkeskolerne.

Ønsker du, at dit barn skal gå i en anden skole end distriktsskolen, kan du søge om det, ligegyldigt hvilken alder dit barn har (0. – 10. klasse). Du har også mulighed for at lade dit barn gå i en privat skole.

Her finder du en liste over private skoler.

 

Skriv din adresse og se hvilket skoledistrikt dit barn hører til

 • Politisk vedtagne retningslinjer for frit skolevalg

  Indskrivning, frit valg og klassedannelse


  1. Ved indskrivning til 0. klasse danner skolen først antallet af klasser ud fra egne elever.
  2. I henhold til reglerne om frit skolevalg kan der i 0. optages elever fra andre distrikter til og med elev nr. 24 i hver klasse.
  3. For øvrige klassetrin kan der optages elever efter reglerne om frit skolevalg til og med elev nr. 26. For skoler med modtagerfunktion, i forhold til tosprogede elever gælder, at der ved klassedannelse skal sikres plads til modtageeleverne i de eksisterende klasser.
  4. Forvaltningen kan dispensere fra ovenstående retningslinjer ud fra en samlet vurdering af klassedannelsen.
  5. Såfremt der er ønske om optagelse fra flere elever fra andre distrikter end ovenstående giver mulighed for, lægger skolen følgende prioriterede rækkefølge til grund for

  a) Søskende til elever, der allerede går på skolen
  b) Tosprogede elever, der søger væk fra skoler med mange tosprogede og til skoler med få tosprogede
  c) Afstand fra hjem til skole
  d) Lodtrækning

   

  Befordring

  Elever der har valgt en anden skole end distriktsskolen, kan få gratis befordring, hvis følgende kriterier er opfyldt:

  - Afstand til og fra skole efter gældende regler. Afstanden gælder både distriktsskolen og den valgte skole.
  - At udgiften ikke overstiger den udgift, der er forbundet med transport til distriktsskolen.
  - At der kan benyttes eksisterende busrute

   

Sidst opdateret: