Forældre og daginstitution kan anmode om tidligere eller senere skolestart

Anmod om tidlig skolestart

Børn skal som hovedregel begynde i 0. klasse det kalenderår, de fylder 6 år. Barnet kan dog begynde i 0. klasse allerede i det kalenderår, hvor det fylder 5 år, HVIS fødselsdagen ligger før  1. oktober.

Uddannelse & Læring foretager en individuel vurdering af det enkelte barn - inden skolestarten kan fremrykkes.

Der er to muligheder for at anmode om tidlig skolestart:

  • Forældre og institution udfylder sammen en anmodning om tidlig skolestart. Institutionen sender anmodningen til Uddannelse & Læring

  • Forældre udfylder via nedenstående link en anmodning om tidlig skolestart. Institutionen skal også udfylde en anmodning

Forældres anmodning om tidlig skolestart

Anmod om udsat skolestart

Du kan udsætte dit barns skolestart til det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Uddannelse & Læring vurderer om dit barn kan begynde senere i skole.

Forældre skal udfylde en anmodning om udsat skolestart, og daginstitutionen skal også udfylde en anmodning.

Der er to muligheder for at anmode om udsat skolestart:

  • Forældre og institution udfylder sammen en anmodning om udsat skolestart. Institutionen sender anmodningen til Uddannelse & Læring

  • Forældre udfylder via nedenstående link en anmodning om udsat skolestart. Institutionen skal også udfylde en anmodning

 

Forældres anmodning om udsat skolestart

Daginstitutionens anmodning om tidlig eller udsat skolestart

Daginstitutionen skal oprette anmodningen i SBSYS på barnets sag.

Ved fælles anmodning fra forældre og institution udfyldes kladdeskabelonen Anmodning om udsat eller tidlig skolestart (forældre og institution).

Hvis forældre selv har udfyldt en anmodning via kommunens hjemmeside udfylder institutionen deres del i kladdeskabelonen Anmodning om udsat eller tidlig skolestart (forældre og institution).

Den udfyldte blanket sendes som dokument via mail til Birgit Elgaard.

 

Private institutioners anmodning om udsat skolestart

Private institutioner skal kontakte Birgit Elgaard for at anmode om udsat skolestart.

 

 

Sidst opdateret: