Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan!

Overskriften henviser til et af de overordnede mål, folkeskolen fik med skolereformen i 2014. Et andet er, at elever skal have lige muligheder i skolen, uanset hvor eller hvad, de kommer fra. Uddannelse & Læring, som er en del af Vejle Kommune, støtter skolerne i deres arbejde for at opfylde disse mål og generelt den lovgivning, der gælder for folkeskolen. Kerneopgaven er for os alle at sikre den bedste læring og trivsel for alle elever. Desuden at arbejde for, at alle elever får en uddannelse og får tillid til egne muligheder for at bidrage til vores demokratiske samfund ved at tage stilling og at handle.  

Indsatsen har mange former, og her viser vi nogle af de områder, vi har særligt fokus på i Vejle Kommune.  Du kan vælge de forskellige emner i ineholdslisten til højre.

Sidst opdateret: